Rodzaje opakowań

Czas czytania: 2 min.

Czym jest opakowanie? Z jakiego materiału może być wykonane i czy wyróżniamy więcej niż jeden typ opakowania? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania związane z opakowaniami, definiowanymi w ramach ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Definicja opakowania

Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany
z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Za opakowanie uważa się:

 • wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w Art. 3, ust. 1 ustawy, bez uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania;
 • wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w Art. 3, ust. 1 ustawy:
  • wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży;
  • jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży;
 • część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania, o których mowa w Art. 3, ust. 1 ustawy, z tym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.

Kategorie opakowań

Ze względu na zastosowanie wyróżniamy następujące kategorie opakowań:

 • opakowania jednostkowe – służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu; mogą być to również opakowania przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku
 • opakowania zbiorcze – zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszania cech produktu;
 • opakowania transportowe – służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania uszkodzeniom produktów, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

Rodzaje materiałów opakowań

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi definiuje 7 rodzajów opakowań, w zależności od materiału z jakiego zostały wykonane. Są to opakowania wykonane:

 • z tworzyw sztucznych (np. worki, skrzynie, butelki, folia stretch, styropian)
 • z aluminium (np. puszki, wieczka, nakrętki),
 • ze stali, w tym z blachy stalowej (np. beczki, puszki, nakrętki),
 • z papieru i tektury (np. kartony, etykiety),
 • ze szkła gospodarczego, poza ampułkami (np. butelki, słoiki),
 • z drewna (np. palety, przekładki),
 • pozostałe (np. ceramika, korek, juta, tekstylia).

Wyróżniamy dwa dodatkowe rodzaje opakowań: opakowania wielomateriałowe oraz opakowania po środkach niebezpiecznych. W ich zakresie, jako wprowadzający, masz dodatkowe obowiązki. Dowiedz się więcej o obowiązkach dla opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych.

Rozliczanie wprowadzanych opakowań

Jeśli wprowadzasz w Polsce do obrotu opakowania z dowolnego materiału – papieru, drewna, stali czy tworzywa sztucznego, musisz zapewnić ich ustawowy poziom recyklingu i odzysku. Wiążą się z tym dodatkowe obowiązki jak wniesienie opłaty produktowej czy złożenie rocznego sprawozdania.

Szerzej o obowiązkach wprowadzającego produkty w opakowaniach i opakowania piszemy w tym artykule.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 28 kwietnia 2021