1. Start
  2. BDO
  3. Jak uzyskać numer BDO

Jak uzyskać numer BDO

Czas czytania: 2 min.

Jak uzyskać numer BDO

Od 1 stycznia 2020 roku wniosek o wpis do rejestru BDO składa się elektronicznie, korzystając z Profilu Zaufanego lub usługi e-dowód.

1. Przejdź na stronę Logowania do rejestru BDO. Wyświetlony zostanie komunikat z podpowiedzią jak poprawnie zalogować się po raz pierwszy do systemu.

Pierwsze logowanie do panelu BDO

 

2. Skorzystaj z przycisku LOGIN.gov.pl i zaloguj się do usługi korzystając ze swojego profilu zaufanego lub usługi e-dowód.

Zaloguj się do swojego konta w BDO

 

3. Po wprowadzeniu loginu i hasła, system przekieruje Cię do Twojego konta w Rejestrze. Na razie nie ma tam informacji o Twojej firmie, a większość opcji będzie niedostępna.
Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Wnioski >> Nowy wniosek rejestrowy.

 

Utwórz wniosek rejestracyjny w panelu BDO

 

4. W kolejnych krokach wypełniasz wniosek zgodnie ze specyfiką prowadzonej przez Ciebie działalności. Ważnym elementem składanego wniosku rejestrowego będzie oświadczenie o spełnieniu wymagań do wpisu do rejestru oraz potwierdzenie, że zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wniosek wyślesz tylko po wypełnieniu wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Jeśli któreś z tych pól nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie, to nie będziesz mógł przejść do kolejnego kroku.

Przed wysłaniem wniosku musisz załączyć do niego kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej. Niektórzy przedsiębiorcy muszą do wniosku dołączyć również:

  • kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym sprzęt lub autoryzowanym przedstawicielem, wprowadzasz sprzęt B2B i obowiązek realizujesz samodzielnie lub jeśli wygasła dotychczasowa umowa z organizacją odzysku (art. 27 i 28 ustawy o ZSEIE);
  • kopię umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeśli jesteś autoryzowanym przedstawicielem;
  • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym baterie lub akumulatory;
  • umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym pojazdy; umowę jeśli została zawarta w formie elektronicznej lub kopię/skan, jeśli zawarta w formie papierowej.

5. Wypełniony i opatrzony dodatkowymi załącznikami wniosek przekazujesz do wysyłki w systemie BDO. Urząd Marszałkowski nada Twojej firmie numer BDO w terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. 

Wyślij wniosek rejestracyjny o numer BDO

 

6. Warto logować się do panelu BDO i sprawdzać skrzynkę wiadomości na wypadek, gdyby Urząd wymagał skorygowania lub uzupełnienia przesłanych dokumentów.

Sprawdzaj skrzynkę wiadomości w panelu BDO

Nie chcesz wypełniać wniosku samodzielnie? Eksperci Organizacji Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA pomogą w przygotowaniu wniosku rejestrowego dla Twojej firmy. Otrzymasz od nas pełne wsparcie w tym zakresie!
Chcę skorzytać z pomocy w rejestracji do BDO

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 21 kwietnia 2021