1. Start
  2. Dokumenty

Dokumenty

Na tej stronie publikujemy wszystkie istotne dokumenty, certyfikaty oraz inne pliki do pobrania.

Ustawy

Poniżej możesz pobrać najnowsze i najbardziej aktualne wersje obowiązujących ustaw.

Nazwa dokumentuLink
Projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – 06.08.2021Pobierz
Objaśnienia do projektu ustawy ROP – 06.08.2021Pobierz
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymiPobierz
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorachPobierz
Wytyczne techniczne dla baterii i akumulatorów w zakresie ich podlegania przepisom ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorachPobierz
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznymPobierz
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachPobierz
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowejPobierz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznejPobierz
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorcówPobierz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowaniePobierz

Regulaminy i Ogólne Warunki Umów

Poniżej znajdziesz dokumenty dotyczące współpracy z Organizacjami Odzysku Grupy TOM – regulaminy usług, promocji oraz ogólne warunki umów.

Nazwa dokumentuLink
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
(dla wprowadzających opakowania i/lub produkty)
Pobierz
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
(dla wprowadzających baterie i akumulatory)
Pobierz
Ogólne Warunki Umów TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.Pobierz
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań – Usługi OnlinePobierz
OWU dla klientów firmy Integrator Sp. z o.o. dot. odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznegoPobierz
OWU dla klientów firmy Integrator Sp. z o.o. dot. organizacji odzysku opakowańPobierz

Dokumenty organizacji

Poniżej zamieszczamy pozostałe dokumenty organizacji – UPO dla składanych przez Organizacje Grupy TOM rocznych sprawozdań, deklaracje środowiskowe oraz inne, ważne dokumenty.

Nazwa dokumentuLink
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – sprawozdanie za rok 2023 – Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – sprawozdanie za rok 2023 – TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – sprawozdanie za rok 2022 – Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – sprawozdanie za rok 2022 – TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – sprawozdanie za rok 2021 – Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – sprawozdanie za rok 2021 – TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.Pobierz
Deklaracja Środowiskowa TOM-DOLEKO-EKOLA S.A. 2023Pobierz
Deklaracja Środowiskowa TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. 2022Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru za rok 2020 – Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru za rok 2020 – TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru za rok 2019 – Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru za rok 2019 – TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.Pobierz
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (wrzesień 2020 r.) – TOM-DOLEKO-EKOLAPobierz
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (wrzesień 2020 r.) – TOM OOSEIEPobierz

Dokumenty archiwalne

Nazwa dokumentuLink
Zaświadczenie UM – TOM-DOLEKO-EKOLA S.A. 2018Pobierz
Zaświadczenie GIOŚ 2018 – TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.Pobierz
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (obowiązujące do 31.07.2023 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S.A. dla umów zawieranych online (obowiązujące do 15.10.2023 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.Pobierz
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań – Usługi Online (obowiązujące do 1.01.2024 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań – Usługi Online (obowiązujące do 15.10.2023 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań (obowiązujące do 24.03.2022 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań (obowiązujące do 07.03.2022 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań (obowiązujące do 23.08.2021 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (obowiązujące do 23.08.2021 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów Usługi Online (obowiązujące do 23.08.2021 r.)Pobierz
Regulamin promocji „Pomoc w rejestracji BDO” – do 31.10.2021Pobierz
Regulamin promocji „Pomoc w rejestracji BDO” – do 31.12.2021Pobierz
Regulamin promocji „Bezpłatna pomoc w rejestracji BDO” – do 31.10.2020Pobierz
OWU dla klientów firmy Integrator Sp. z o.o. dot. odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznegoPobierz
OWU dla klientów firmy Integrator Sp. z o.o. dot. organizacji odzysku opakowańPobierz