1. Start
  2. Dokumenty

Dokumenty

Na tej stronie publikujemy wszystkie istotne dokumenty, certyfikaty oraz inne pliki do pobrania.

Ustawy

Poniżej możesz pobrać najnowsze i najbardziej aktualne wersje obowiązujących ustaw.

Nazwa dokumentuLink
Projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – 06.08.2021Pobierz
Objaśnienia do projektu ustawy ROP – 06.08.2021Pobierz
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymiPobierz
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorachPobierz
Wytyczne techniczne dla baterii i akumulatorów w zakresie ich podlegania przemisom ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorachPobierz
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznymPobierz
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachPobierz
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowejPobierz
Rozporządzenie o opłacie rocznej i rejestrowejPobierz

Dokumenty organizacji

Poniżej znajdziesz dokumenty dotyczące współpracy z Organizacjami Odzysku Grupy TOM – regulaminy usług, promocji, ogólne warunki umów czy urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO) dla składanych przez organizację sprawozdań zbiorczych.

Nazwa dokumentuLink
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Pobierz
Ogólne Warunki Umów TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.Pobierz
Ogólne Warunki Umów Usługi OnlinePobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru za rok 2020 – Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru za rok 2020 – Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i ElektronicznegoPobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru za rok 2019 – Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Pobierz
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru za rok 2019 – Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i ElektronicznegoPobierz
Zaświadczenie UM 2018Pobierz
Zaświadczenie GIOŚ 2018Pobierz
OWU dla klientów firmy Integrator Sp. z o.o. dot. odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznegoPobierz
OWU dla klientów firmy Integrator Sp. z o.o. dot. organizacji odzysku opakowańPobierz
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (wrzesień 2020 r.)Pobierz
Regulamin promocji „Pomoc w rejestracji BDO”Pobierz

Dokumenty archiwalne

Nazwa dokumentuLink
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań (obowiązujące do 23.08.2021 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (obowiązujące do 23.08.2021 r.)Pobierz
Ogólne Warunki Umów Usługi Online (obowiązujące do 23.08.2021 r.)Pobierz
Regulamin promocji „Pomoc w rejestracji BDO” – do 31.10.2021Pobierz
Do góry