1. Start
 2. Dla klientów organizacji odzysku
 3. Instrukcja złożenia sprawozdania w BDO na podstawie pliku od Organizacji Odzysku Grupy TOM
 1. Start
 2. Deklaracje i sprawozdania
 3. Instrukcja złożenia sprawozdania w BDO na podstawie pliku od Organizacji Odzysku Grupy TOM

Instrukcja złożenia sprawozdania w BDO na podstawie pliku od Organizacji Odzysku Grupy TOM

Czas czytania: 4 min.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych lub sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zobowiązany złożyć stosowne sprawozdanie roczne do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Poniższa instrukcja została przygotowana dla klientów Organizacji Odzysku Grupy TOM, którzy wprowadzają do obrotu baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe lub sprzęt elektryczny i elektroniczny i chcą złożyć stosowne sprawozdania samodzielnie lub nie przekazali nam klucza API BDO, niezbędnych do złożenia sprawozdania.

Z poniższej instrukcji dowiesz się:

Pamiętaj! Jeżeli wprowadzasz do obrotu opakowania (tworzywa sztuczne, aluminium, stal, drewno, szkło, papier lub inne) lub produkty (opony, oleje, smary), nie musisz przekazywać nam kluczy API BDO i nie składasz samodzielnie sprawozdania w BDO. Organizacja Odzysku TOM-DOLEKO-EKOLA złoży takie sprawozdanie za Ciebie!

Gdzie znajdę plik z danymi do uzupełnienia sprawozdania BDO?

Wiadomość z dokumentem zawierającym Twoje indywidualne dane do sprawozdania rocznego BDO otrzymasz na adres e-mail podany jako kontaktowy. Wiadomość wyślemy z adresów:

 • fakturytomoo@grupatom.pl – pliki z danymi za opakowania wielomateriałowe oraz baterie i akumulatory,
 • fakturytomooseie@grupatom.pl – plik z danymi za sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Jak utworzyć nowe sprawozdanie w BDO?

1. Zaloguj się do konta BDO poprzez adres: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ i wybierz podmiot, dla którego składane będzie sprawozdanie.

2. Przejdź do modułu ’Sprawozdawczość -> Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami’.

3. Na kolejnym ekranie kliknij przycisk Nowe sprawozdanie.

4. Uzupełnij pola:

 • Okres sprawozdawczy: rok, za który składasz sprawozdanie (np. 2021),
 • Adresat: Urząd Marszałkowski wg siedziby firmy.

Na tym samym ekranie zaznacz także opdowiednie pola, w zależności od tego co wprowadzasz:

 • jeśli wprowadzasz baterie i akumulatoryzaznacz kwadrat 4,
 • jeśli wprowadzasz opakowania wielomateriałowezaznacz kwadrat 6,
 • jeśli wprowadzasz sprzęt elektryczny i elektronicznyzaznacz kwadrat 9.

Na koniec podaj dane podmiotu składającego sprawozdanie i kliknij ’Zapisz’.

5. Utworzone w ten sposób sprawozdanie pojawi się na liście sprawozdań w statusie 'Robocze’. Możliwe będzie teraz uzupełnienie go odpowiednimi danymi.

Jak uzupełnić sprawozdanie w BDO na podstawie pliku od Organizacji Odzysku Grupy TOM?

Plik z danymi, który otrzymasz od nas zawiera dane niezbędne do złożenia sprawozdania za miniony rok kalendarzowy. Plik zawiera dwie kolumny:

 • Pozycja – w wierszach zamieściliśmy opisy poszczególnych pól, które znajdują się w formularzu sprawozdania BDO; są to dokładnie takie same informacje jak te, które znajdziesz podczas tworzenia sprawozdania.
 • Wartość – w wierszach zapisane są wartości liczbowe, które musisz przepisać do sprawozdania w BDO; jeśli w wierszu znajduje się symbol [T] – oznacza on, że w sprawozdaniu BDO należy zaznaczyć dany checkbox lub ustawić pozycję na 'TAK’.

Przykład zawartości pliku, który od nas otrzymasz:

Powyższy zapis oznacza, że w sprawozdaniu BDO musisz:

 • zaznaczyć opcję TAK dla pozycji '1. BATERIE PRZENOŚNE I AKUMULATORY PRZENOŚNE’,
 • wpisać wartość: 0,0000 dla pozycji Masa wprowadzonych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych w tonach [Mg]
 • wpisać wartość: 0,0000 dla pozycji Masa wprowadzonych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych w tonach [Mg]
 • wpisać wartość: 0,0016 dla pozycji Masa wprowadzonych baterii i akumulatorów innych w tonach [Mg].

Pamiętaj! Plik, który od nas otrzymasz, zawiera dane gotowe do przepisania, do BDO. Dane te opracowaliśmy na podstawie złożonej przez Ciebie deklaracji w naszym Portalu kontrahenta. Nie musisz tych wartości dodaktowo przeliczać.

Sprawozdanie dla wprowadzającego baterie i akumulatory

1. Przejdź do edycji utworzonego sprawozdania – kliknij ’Opcje -> Edycja’.

2. W przypadku baterii i akumulatorów odszukaj Dział VI – baterie i akumulatory i kliknij 'Opcje -> Dodaj’ przy Tabela 1. Informacja o wprowadzonych do obrotu bateriach i akumulatorach.

3. W pliku, który od nas otrzymasz, odszukaj tabelę i sprawdź wartości. W pierwszej kolejności uzupełniasz wskazany wyżej ’Dział VI, Tabela 1. Informacja o wprowadzonych do obrotu bateriach i akumulatorach’.

Dane z arkusza wprowadź do sprawozdania w BDO. Zwróć uwagę na odpowiednie oznaczenia pozycji z pliku oraz wartości, które należy przepisać.

Pamiętaj! Jeśli w roku kalendarzowym, za który składasz sprawozdanie, nie wprowadzałeś do obrotu danego rodzaju baterii i akumulatorów, musisz odpowiednio zaznaczyć to na twozonym sprawozdaniu. Powyższy zrzut ekranu pokazuje, jak należy takie pozycje oznaczyć.

4. Po wprowadzeniu Wartości i odpowiednim zaznaczeniu pól kliknij ’Zapisz’.

5. Według powyższego schematu uzupełnimy teraz kolejna tabelę: ’Dział VI, Tabela 3. Informacja o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych oraz o wysokości należnej opłaty produktowej’.

W otrzymanym od nas pliku pozycje mogą wyglądać następująco:

Według powyższego schematu uzupełnij wartości w sprawozdaniu BDO. Będą one wyglądały jak na poniższym zrzucie.

Według powyższego schematu uzupełnij dodatkowe tabele, tj.:

 • Tabela 4. Wykaz punktów zbierania oraz miejsc odbioru zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych

Ważne! W zależności od danych przekazanych w przesłanym przez nas pliku musisz wskazać punkty zbierania oraz odpowiadające im miejsca odbioru według załączonej tabeli.
Pobierz tabelę >>>

 • Tabela 5. Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

6. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji złożysz sprawozdanie klikając przycisk ’Złóż sprawozdanie’.

Pamiętaj! Sprawozdanie utworzyć może każdy użytkownik przypisany do podmiotu w BDO. Jedynie użytkownik główny lub użytkownik, który dysponuje odpowiednim pełnomocnictwem i potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (załącza się je na etapie wysyłania sprawozdania) może złożyć sprawozdanie.

Sprawozdanie dla wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny

1. Przejdź do edycji utworzonego, nowego sprawozdania klikając ’Opcje -> Edycja’.

2. Odszukaj Dział V – Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i kliknij ’Opcje – Dodaj’ w pozycji Tabela 1. Informacja o masie sprzętu wprowadzonego do obrotu.

3. Sprawdź w otrzymanym od nas pliku, które grupy sprzętu musisz uzupełnić w sprawozdaniu. W poniższym przykładzie należy uzupełnić sekcję A (ponieważ są wartości przy danej grupie sprzętu) i nie uzupełniać sekcji B (ponieważ dla grup w tej sekcji są same 0).

4. Na podstawie danych z powyższego przykładu uzupełniona sekcja A będzie wyglądała jak na poniższym zrzucie.

Pamiętaj! W sprawozdaniu uzupełniasz informacje przy tych grupach sprzętu, które znajdziesz w otrzymanym od nas pliku. W powyższym przykładzie wprowadzający uzupełnia tylko grupę 4 i 5, natomiast w Twoim przypadku grupy mogą być inne.

5. W sprawozdaniu BDO przejdź do uzupełnienia kolejnej tabeli – w tym przypadku Tabela 2. Informacja o masie zagospodarowanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przesłanym przez nas arkuszu dane przedstawiają się jak niżej – do uzupełnienia jest tylko jedna grupa sprzetu (Grupa 4.).

6. Przepisz wartości do sprawozdania, uważając na to, które pozycje uzupełniasz. Na bazie powyższego zrzutu ekranu uzupełnione wartości będą prezentować się jak niżej.

7. Uzupełnij pozostałe tabele (2, 3, 4 oraz 5 – o ile masz je w swoim arkuszu) w sprawozdaniu według powyższego schematu. W pierwszej kolejności sprawdzaj dane w otrzymanym od nas arkuszu i na ich podstawie wprowadzaj odpowiednie wartości w panelu BDO.

8. W Tabela 6. Wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel ma zawartą umowę, wprowadź dane dot. zakładu przetwarzania, które masz zapisane w arkuszu.

9. Pamiętaj o uzupełnieniu Tabela 7. Informacja o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych.

10. Przed wysłaniem sprawozdania sprawdź, czy wszystkie tabele oraz wprowadzone w nich dane zgadzają się 1:1 z wartościami, które zapisane są w otrzymanym od nas pliku.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 6 marca 2023

Was this article helpful?