1. Start
  2. BDO
  3. Aktualizacja wpisu w BDO o organizację odzysku

Aktualizacja wpisu w BDO o organizację odzysku

Czas czytania: 2 min.

BDO to baza informacji o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jej integralnym elementem jest rejestr podmiotów, które wprowadzają do obrotu, na rynku krajowym, produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami. Przedsiębiorcy podlegający pod wpis do rejestru BDO z uwagi na prowadzoną działalność, od 1 stycznia 2020 r. prowadzą elektroniczną ewidencję wytwarzanych odpadów i sprawozdawczość w zakresie wytwarzanych odpadów oraz wprowadzanych opakowań, pojazdów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Dlaczego trzeba aktualizować wpis w BDO

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru BDO mają obowiązek aktualizowania informacji o swojej działalności w terminie do 30 dni od daty wystąpienia ostatniej zmiany. Taką zmianą może być np. aktualizacja adresu firmy lub zmiana profilu działalności, która dotyka także informacji zapisanych w bazie.

Taką zmianą jest również nawiązanie współpracy z Organizacją Odzysku Opakowań, na którą przedsiębiorca ceduje swoje ustawowe obowiązki w zakresie recyklingu i odzysku opakowań, realizowania Publicznych Kampanii Edukacyjnych oraz składania rocznego sprawozdania o wprowadzonych do obrotu opakowaniach i produktach.

Wniosek aktualizacyjny należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia w Twojej działalności ostatniej zmiany. Brak aktualizacji wpisu lub opóźnienie w złożeniu wniosku aktualizacyjnego może skutkować nałożeniem na Ciebie kar finansowych.
Więcej o karach m.in. za brak aktualizacji wpisu w BDO piszemy w artykule Kary za brak realizacji obowiązków BDO.

Uzupełnienie informacji w BDO o organizację odzysku

1. Zaloguj się do panelu BDO danymi użytkownika głównego.

Zaloguj się do swojego konta w BDO

2. Wybierz podmiot, dla którego składasz wniosek aktualizacyjny

Wybierz swoją firmę w BDO

3. W nowym oknie wybierz Nowy wniosek >> Nowy wniosek aktualizacyjny.

Utwórz nowy wniosek aktualizacyjny w panelu BDO

4. Nowy wniosek zostanie utworzony w trybie roboczym. Możesz teraz wprowadzić do niego informacje.

Przejdź do edycji utworzonego wniosku aktualizacyjnego

5. Przechodzimy teraz do właściwej edycji wniosku aktualizacyjnego. Kolejno przycisk: Opcje >> Tabele.

Edytuj dane w rozdziale VI, tabela 4.

6. Na liście tabel odszukaj: Dział VI. Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach. Wybierz przycisk Opcje >> Dodaj, aby przejść do dodania organizacji odzysku.

Wprowadź zmiany w Dziale VI, tabela 4 wniosku

7. Dla opakowań, które wprowadzamy do obrotu wybieramy opcję TAK i zaznaczamy pozycję:
Za pośrednictwem organizacji odzysku.

Wybierz rodzaje opakowań, które rozliczasz z organizacją odzysku TOM-DOLEKO-EKOLA

8. Kliknij w pozycję Nazwa organizacji odzysku opakowań i na nowym ekranie wyszukaj organizację TOM-DOLEKO-EKOLA. Sugerujemy wyszukiwanie po numerach NIP: 9552081024 lub BDO: 000001922.

Wyszukaj TOM-DOLEKO-EKOLA na liście organizacji

 

11. Prawidłowo uzupełnione szczegóły dla każdego rodzaju opakowań, który wskazany został na umowie z organizacją odzysku opakowań, powinny wyglądać jak na poniższym ekranie.

Pamiętaj o podaniu prawidłowych dat współpracy z organizacją odzysku.

Tak powinna wyglądać prawidłowo uzupełniona informacja o opakowaniu

Pamiętaj, aby uzupełnić informację o organizacji odzysku TOM-DOLEKO-EKOLA dla każdego rodzaju opakowania, który masz na zawartej z nami umowie. Jeśli nie wprowadzasz do obrotu danego rodzaju opakowania / nie rozliczasz go za naszym pośrednictwem, musisz zaznaczyć przy nim opcję NIE.

12. Po uzupełnieniu informacji o opakowaniach i powrocie do wcześniejszego ekranu, widoczna będzie informacja o tym, że dla tworzonego wniosku zostały wprowadzone zmiany/uzupełnione dane.

Zaznacz NIE, jeśli nie wprowadzasz danego rodzaju opakowania

Po uzupełnieniu informacji o opakowaniach i powrocie do wcześniejszego ekranu, widoczna będzie informacja o tym, że dla tworzonego wniosku zostały uzupełnione dane.

Po uzupełnieniu tabeli 4 system wyświetli stosowną informację

Jeżeli potrzebujesz dokonać zmian w innych tabelach lub działach BDO, wprowadź je do bieżącego wniosku aktualizacyjnego. Po wysłaniu wniosku, do czasu jego rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowsk, nie będziesz mógł złożyć kolejnego wniosku.

13. Jeżeli wszystkie dane uzupełnione zostały prawidłowo, należy przejść do akceptacji przygotowanego wniosku i przesłania go do Urzędu.

Zaakceptuj i wyślij wniosek aktualizacyjny BDO

Przydatne informacje

1. Wniosek aktualizacyjny może utworzyć zarówno użytkownik główny jak i podrzędny.
2. Wysyłkę wniosku aktualizacyjnego może wykonać jedynie użytkownik główny.
3. Urząd Marszałkowski ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego dokumentu.
4. W przypadku cofnięcia wniosku do korekty, stosowna informacja o konieczności jego poprawienia widoczna będzie w panelu BDO, w prawym górnym rogu ekranu.

 

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 21 kwietnia 2021