1. Start
  2. BDO
  3. Aktualizacja wpisu w BDO o organizację odzysku

Aktualizacja wpisu w BDO o organizację odzysku

Czas czytania: 3 min.
Aktualizacja wpisu w BDO

Posiadanie numeru BDO to nie jedyny obowiązek dla Ciebie, jako wprowadzającego opakowania, produkty lub sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ważnym obowiązkiem jest również aktualizacja wpisu w BDO o Twojej firmie i utrzymywanie aktualności informacji.

Z tego atyukułu dowiesz sie m.in.:

  • Dlaczego trzeba aktualizować wpis w BDO
  • Na czym polega aktualizacja wpisu w BDO
  • Co grozi za brak aktualizacji wpisu
  • Jak zaktualizować wpis w BDO dla Twojej firmy

Dlaczego trzeba aktualizować wpis w BDO

Jako przedsiębiorca wpisany do rejestru BDO masz obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o Twojej firmie. Każda zmiana dotycząca Twojej firmy – np. zmiana adresu lub siedziby, musi być zgłoszona do rejestru.

Taką zmianą jest również nawiązanie współpracy z Organizacją Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA, która przejmuje Twoje obowiązki wprowadzającego w zakresie m.in. zapewnienia ustawowych poziomów odzysku i recyklingu opakowań lub produktów, które wprowadzasz.

Utrzymywanie nieaktualnych danychTo ważne wpisani do rejestru BDO mają obowiązek aktualizowania informacji o swojej działalności w terminie do 30 dni od daty wystąpienia ostatniej zmiany. Taką zmianą może być np. aktualizacja adresu firmy lub zmiana profilu działalności, która dotyka także informacji zapisanych w bazie.

Na czym polega aktualizacja wpisu w BDO

Najprościej rzecz ujmując – aktualizacja wpisu w BDO polega na złożeniu odpowiedniego wniosku aktualizacyjnego. Wniosek składa się w całości online, za pośrednictwem panelu BDO. Do utworzenia i wysłania wniosku aktualizacyjnego potrzebny jest dostęp do konta użytkownika głównego. Jeśli masz konto użytkownika podrzędnego, będziesz mógł utworzyć wniosek, ale bez możliwości jego wysłania.

Wniosek aktualizacyjny należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia w Twojej działalności ostatniej zmiany.

Co grozi za brak aktualizacji wpisu w BDO

Brak aktualizacji wpisu w BDO lub opóźnienie w złożeniu wniosku aktualizacyjnego może skutkować nałożeniem na Twoją firmę administracyjnych kar finansowych. Ponieważ kary są naprawdę wysokie, pilnuj aktualności danych w bazie BDO.

Jak wygląda aktualizacja wpisu w BDO o organizację odzysku

Po podpisaniu umowy z Organizacją Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA musisz zaktualizować wpis w BDO. Poniżej szczegółowo opisujemy proces, w którym stworzysz i wyślesz wniosek aktualizacyjny BDO.

  1. Zaloguj się do panelu BDO danymi użytkownika głównego.
Aktualizacja wpisu w BDO - logowanie do konta na portalu

2. Wybierz podmiot, dla którego składasz wniosek aktualizacyjny

c

3. W nowym oknie wybierz Nowy wniosek ->Nowy wniosek aktualizacyjny.

Aktualizacja wpisu w BDO - nowy wniosek aktualizacyjny

4. Nowy wniosek zostanie utworzony w trybie roboczym. Możesz teraz wprowadzić do niego informacje.

Aktualizacja wpisu w BDO - edycja wniosku

5. Przechodzimy teraz do właściwej edycji wniosku aktualizacyjnego Opcje –> Tabele.

Aktualizacja wpisu w BDO - Dział VI, tabela 4.

6. Na liście odszukaj Dział VI. Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach. Wybierz przycisk Opcje -> Dodaj, aby przejść do dodania Organizacji Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA.

Aktualizacja wpisu w BDO - uzupełnianie danych

7. Dla opakowań, które wprowadzasz do obrotu wybierz TAK i zaznacz pozycję Za pośrednictwem organizacji odzysku.

Wybierz rodzaje opakowań, które rozliczasz z organizacją odzysku TOM-DOLEKO-EKOLA

8. Kliknij w pozycję Nazwa organizacji odzysku opakowań i wyszukaj organizację TOM-DOLEKO-EKOLA. Sugerujemy wyszukiwanie po numerach NIP: 9552081024 lub BDO: 000001922.

Wyszukaj TOM-DOLEKO-EKOLA na liście organizacji

11. Prawidłowo uzupełnione szczegóły dla każdego rodzaju opakowań, który wskazany został na umowie z organizacją odzysku opakowań, powinny wyglądać jak na poniższym ekranie.

Tak powinna wyglądać prawidłowo uzupełniona informacja o opakowaniu

Pamiętaj, aby uzupełnić informację o organizacji odzysku TOM-DOLEKO-EKOLA dla każdego rodzaju opakowania, który masz na zawartej z nami umowie. Jeśli nie wprowadzasz do obrotu danego rodzaju opakowania / nie rozliczasz go za naszym pośrednictwem, musisz zaznaczyć przy nim opcję NIE.

12. Po uzupełnieniu informacji o opakowaniach i powrocie do wcześniejszego ekranu, widoczna będzie informacja o tym, że dla tworzonego wniosku zostały wprowadzone zmiany/uzupełnione dane.

Po uzupełnieniu tabeli 4 system wyświetli stosowną informację

Jeżeli potrzebujesz dokonać zmian w innych tabelach lub działach BDO, wprowadź je do bieżącego wniosku aktualizacyjnego. Po wysłaniu wniosku, do czasu jego rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowsk, nie będziesz mógł złożyć kolejnego wniosku.

13. Jeżeli wszystkie dane uzupełnione zostały prawidłowo, należy przejść do akceptacji przygotowanego wniosku i przesłania go do Urzędu.

Zaakceptuj i wyślij wniosek aktualizacyjny BDO

Przydatne informacje

1. Wniosek aktualizacyjny może utworzyć zarówno użytkownik główny jak i podrzędny.
2. Wysyłkę wniosku aktualizacyjnego może wykonać jedynie użytkownik główny.
3. Urząd Marszałkowski ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego dokumentu.
4. W przypadku cofnięcia wniosku do korekty, stosowna informacja o konieczności jego poprawienia widoczna będzie w panelu BDO, w prawym górnym rogu ekranu.

Szczegółowe informacje dot. BDO znajdziesz na oficjalnej stronie rejestr

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 4 sierpnia 2021
Do góry