1. Start
 2. BDO
 3. Kary za brak realizacji obowiązków BDO

Kary za brak realizacji obowiązków BDO

Czas czytania: < 1 min.

Dokonanie wpisu do rejestru BDO jest tylko jednym z obowiązków, za którego brak realizacji przedsiębiorca może otrzymać karę. Lista przewinień jest znacznie dłuższa, dlatego warto mieć świadomość jaką karę i za brak realizacji którego z obowiązków można otrzymać.

Rodzaje i wysokość kar

Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w systemie BDO, muszą liczyć się z możliwością otrzymania kar nakładanych przez odpowiednie jednostki.

Za brak realizacji obowiązków związanych z BDO:

 • karę aresztu albo grzywny do 5 000 zł;
 • administracyjną karę pieniężną w wysokości od 5000 aż do 1 000 000 zł!

Karę grzywny lub aresztu, nakładane przez sąd, może otrzymać przedsiębiorca, który:

 • nie dokonał wpisu do rejestru BDO swojej firmy, a prowadzona przez niego działalność wymaga dokonania takiego wpisu;
 • nie zaktualizował wpisu firmy w rejestrze BDO na skutek wystąpienia zmiany;
 • nie wykreślił swojej firmy z rejestru BDO, lub
 • złożył wniosek aktualizacyjny niezgodny ze stanem faktycznym,
  naruszył obowiązki sprawozdawcze lub ewidencyjne.

Przedsiębiorcy podlegający pod wpis w rejestrze BDO powinni rzetelnie prowadzić ewidencję wprowadzanych opakowań. O tym jak prowadzić ewidencję opakowań przeczytasz w artykule Prowadzenie ewidencji opakowań.

Administracyjna kara pieniężna, stosowana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, nakładana jest za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO,
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością (np. paragony, faktury, umowy zakupowe).

Pamiętaj! O finalnej wysokości kary nałożonej na przedsiębiorcę decyduje kilka czynników, m.in. skala przewinienia, okres, w którym zostało ono popełnione oraz to, czy przedsiębiorca wyraził tzw. czynny żal. Unikaj kar – dowiedz się, czy Twoja firma podlega pod wpis do rejestru BDO i zacznij realizować swoje ustawowe obowiązki zgodnie z prawem.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 23 lipca 2021

Was this article helpful?