1. Start
  2. Dla wprowadzającego
  3. Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów

Czas czytania: 2 min.

Wprowadzający do obrotu opakowania i produkty jest zobowiązany do zapewnienia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku tych opakowań oraz złożenia stosownego sprawozdania z mas, które do obrotu wprowadził. Z tego artykułu dowiesz się dlaczego ewidencja opakowań jest ważna i dlaczego musisz ją prowadzić.

Czy muszę prowadzić ewidencję opakowań

W skrócie: TAK. Wprowadzający opakowania i produkty jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji – rodzaju i ilości opakowań, w których wprowadza do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym. Obowiązek ten definiuje art. 22 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ewidencję musisz prowadzić niezależnie od tego czy produkty rozliczasz samodzielnie, ze wsparciem specjalistycznego biura czy za pośrednictwem organizacji odzysku.

Informacje zawarte w prowadzonej ewidencji należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Mówi o tym art. 22, ust.1 oraz 2 Ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Jak poprawnie prowadzić ewidencję opakowań

Ustawodawca nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji, nie określa jednak wprost w jakiej formie taką ewidencję należy prowadzić. Daje to dużą dowolność w zakresie metod/narzędzi, które możesz zastosować – może być to zeszyt, arkusz w EXCELu, aplikacja do notatek – np. OneNote lub specjalistyczna aplikacja, która oferuje tego typu funkcjonalność.

Wybierając sposób prowadzenia ewidencji zawsze kieruj się tymi zasadami:

  • korzystaj z rozwiązania, do którego będziesz mieć łatwy dostęp w dowolnym momencie;
  • aktualizuj ewidencję regularnie, np. raz na tydzień; na wypadek kontroli musisz pokazać, że realizujesz ten obowiązek i ewidencjonujesz wprowadzane opakowania;
  • dbaj o czytelność ewidencji – możesz w tym celu stosować np. zestawienie tabelaryczne, w którym zawarte będą informacje o rodzajach, ilościach i masach opakowań.proste zestawienie tabelaryczne do prowadzenia ewidencji powinno sprawdzić się idealnie.

Ewidencję możesz prowadzić samodzielnie lub zlecić jej prowadzenie do odpowiedniego biura środowiskowego. Pamiętaj jednak, że przy samodzielnym prowadzeniu ewidencji, musi być ona zawsze aktualna.

Jakie kary grożą za brak prowadzonej ewidencji

Jeśli nie prowadzisz ewidencji wprowadzanych do obrotu opakowań i produktów musisz liczyć się z konsekwencjami. Za brak realizowania tego obowiązku ustawodawca przewiduje administracyjną karę pieniężną w wysokości od 10 000 do 500 000 zł.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 23 lipca 2021
Do góry