1. Start
  2. Dla wprowadzającego
  3. Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów

Czas czytania: 2 min.
Rzetelna ewidencja ułatwia rozliczanie, źr.: pixabay.com

Wprowadzając do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach jesteś zobowiązany do zapewnienia ich ustawowych poziomów recyklingu i odzysku oraz złożenia stosownego sprawozdania z mas, które do obrotu wprowadziłeś. Z tego artykułu dowiesz się dlaczego ewidencja jest ważna, kto musi ją prowadzićjest ważna i dlaczego musisz ją prowadzić.

Czy muszę prowadzić ewidencję opakowań?

W skrócie: TAK. Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji o rodzaju i masie opakowań, które wprowadza do obrotu w danym roku kalendarzowym. Obowiązek ten definiuje art. 22 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ewidencję musisz prowadzić niezależnie od tego czy rozliczasz się samodzielnie, ze wsparciem specjalistycznego biura, czy za pośrednictwem organizacji odzysku.

Informacje zawarte w prowadzonej ewidencji należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Mówi o tym art. 22, ust.1 oraz 2 Ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Czy ewidencja dotyczy tylko opakowań i produktów w opakowaniach?

Nie! Ewidencję prowadzić muszą również przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu:

  • opakowania wielomateriałowe
  • opakowania po środkach niebezpiecznych
  • baterie i akumulatory
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Jak poprawnie prowadzić ewidencję opakowań

Ustawodawca nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji, nie określa jednak wprost w jakiej formie taką ewidencję należy prowadzić. Daje to dużą dowolność w zakresie metod/narzędzi, które możesz zastosować – może być to zeszyt, arkusz w EXCELu, aplikacja do notatek – np. OneNote lub specjalistyczna aplikacja, która oferuje tego typu funkcjonalność.

Wybierając sposób prowadzenia ewidencji zawsze kieruj się tymi zasadami:

  • korzystaj z rozwiązania, do którego będziesz mieć łatwy dostęp w dowolnym momencie;
  • aktualizuj ewidencję regularnie, np. raz na tydzień; na wypadek kontroli musisz pokazać, że realizujesz ten obowiązek i ewidencjonujesz wprowadzane opakowania;
  • dbaj o czytelność ewidencji – możesz w tym celu stosować np. zestawienie tabelaryczne, w którym zawarte będą informacje o rodzajach, ilościach i masach opakowań.proste zestawienie tabelaryczne do prowadzenia ewidencji powinno sprawdzić się idealnie.

Ewidencję możesz prowadzić samodzielnie lub zlecić jej prowadzenie do biura środowiskowego. Pamiętaj, że w każdym przypadku musi być ona prowadzona rzetelnie i być aktualna.
Aktualna ewidencja usprawnia przekazanie danych do rocznego sprawozdania o wprowdzonych opakowaniach, bateriach czy sprzęcie, do organizacji odzysku.

Jesteś klientem Organizacji Odzysku Grupy TOM? Zaloguj się do Portalu kontrahenta i złóż deklarację dla Twojej firmy.

Jakie kary grożą za brak prowadzonej ewidencji

Jeśli nie prowadzisz ewidencji wprowadzanych do obrotu opakowań i produktów musisz liczyć się z konsekwencjami. Za brak realizowania tego obowiązku ustawodawca przewiduje administracyjną karę pieniężną w wysokości od 10 000 do 500 000 zł.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 7 grudnia 2023

Was this article helpful?