1. Start
 2. Dla klientów organizacji odzysku
 3. Jak złożyć deklarację w Portalu kontrahenta?
 1. Start
 2. Portal kontrahenta
 3. Jak złożyć deklarację w Portalu kontrahenta?

Jak złożyć deklarację w Portalu kontrahenta?

Czas czytania: 3 min.
Składanie deklaracji w Portalu kontrahenta - Organizacje Odzysku Grupy TOM
Portal kontrahenta, Grupa TOM

O Portalu kontrahenta

Portal kontrahenta to narzędzie dla klientów organizacji odzysku Grupy TOM. Narzędzie uruchomiliśmy przede wszystkim po to, aby usprawnić proces składania deklaracji za wprowadzane do obrotu opakowania, baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny. Narzędzie dostępne jest dla wszystkich klientów naszych organizacji, którzy posiadają aktywne umowy.

Portal kontrahenta pozwala klientom Organizacji Odzysku Grupy TOM:

 • Składać cykliczne deklaracje z poszczególnych obszarów objętych umowami.
 • Śledzić historię faktur i płatności.
 • Przeglądać aktywne umowy z naszymi organizacjami.

Jeśli jesteś klientem Organizacji Odzysku TOM-DOLEKO-EKOLA lub Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, począwszy od roku 2020, deklaracje za obszary, które obejmuje Twoja umowa składasz elektronicznie, za pośrednictwem Portalu kontrahenta.

Terminy składania deklaracji

Jako klient Organizacji Odzysku Grupy TOM musisz pamiętać o nieprzekraczalnych terminach składania deklaracji za poszczególne obszary, które obejmuje Twoja umowa.

Poniżej przypominamy daty:

 • Opakowania i produkty: do 20 stycznia nowego roku,
 • Opakowania wielomateriałowe: do 20 stycznia nowego roku,
 • Baterie i akumulatory: do 10 stycznia nowego roku,
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny: do 10 stycznia nowego roku.

Jak złożyć deklarację w Portalu kontrahenta?

1. Zaloguj się do swojego konta na Portalu kontrahenta pod tym adresem. Dane dostępowe przesłaliśmy na adres e-mail, który podałeś jako adres do kontaktu / e-faktur.

Nie możesz się zalogować? Zobacz jak zresetować hasło do konta na Portalu kontrahenta.

2. W zakładce Deklaracje wybierz rok, za który składasz deklarację. Upewnij się, że w tabeli Kontrahent zaznaczona jest nazwa Twojej firmy oraz, że na liście rozwijanej obok pola Spółka, wybrana jest właściwa Organizacja Odzysku, do której będziesz składać deklarację:

 • TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. dla: opakowania i produkty, baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe.
 • TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. dla: sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3. W dolnej części ekranu kliknij przycisk ’Dodaj’ i wprowadź parametry deklaracji:

 1. wskaż osobę, która w imieniu firmy składa deklarację,
 2. wybierz obszar, za który składasz deklarację,
 3. wybierz okres, za który składasz deklarację (okres zgodny z Twoją umową).

Ważne! Sekcja Oddział domyślnie powinna pozostać pusta. Tę sekcję uzupełniają jedynie kontrahenci, którzy w ramach umowy z naszymi organizacjami odzysku posiadają więcej niż jedną lokalizację, z której następuje wprowadzenie.

Tworzenie nowej deklaracji - Organizacje Odzysku Grupa TOM
Tworzenie nowej deklaracji – Portal kontrahenta, Grupa TOM

4. Po utworzeniu deklaracji w dolnej części ekranu pojawi się nowa tabela: Lista pozycji. W tej tabeli wprowadzisz masy poszczególnych rodzajów opakowań, produktów, baterii lub grup sprzętu, które obejmuje Twoja umowa.

Pamiętaj! Masy do deklaracji należy wpisać w kilogramach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Wprowadzanie mas na deklaracji - Organizacje Odzysku Grupa TOM
Wprowadzanie mas na deklarację – Portal kontrahenta, Grupa TOM

5. Po uzupełnieniu wszystkich wartości, przed zaakceptowaniem deklaracji sprawdź, czy podane wartości na pewno są prawidłowe. Jeżeli wprowadzone masy są poprawne – zaakceptuj deklarację przyciskiem Zakończ i wyślij.

Lista wprowadzonych pozycji na deklaracji - Organizacje Odzysku Grupa TOM
Uzupełnione masy na deklaracji – Portal kontrahenta, Grupa TOM

6. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wyświetlony zostanie ekran z prośbą o dodatkową weryfikację wprowadzonych mas. Na tym ekranie porównasz wprowadzone do deklaracji masy z masami zapisanymi na ostatnim, aktywnym załączniku do Twojej umowy. Dzięki temu szybko określisz, czy np. duże różnice (procentowe lub wartościowe) wynikają z błędnie podanych w tym roku mas, czy też z innych czynników (np. zmiana skali prowadzenia biznesu).

Jeśli wprowadzone do deklaracji masy są poprawne – zaznacz wymagany checkbox i zaakceptuj deklarację przyciskiem Wyślij deklarację.

Weryfikacja mas na składanej deklaracji - Organizacje Odzysku Grupa TOM
Weryfikacja poprawności wprowadzonych mas – Portal kontrahenta, Grupa TOM

7. Po potwierdzeniu wysłania deklaracji w tabeli Lista deklaracji Twoja deklaracja widoczna będzie jako wysłana (status: ’Tak’).

Pamiętaj! Tylko deklaracje ze statusem Tak (kolumna Wysłana) są prawidłowo złożone.

Lista utworzonych deklaracji w Portalu kontrahenta - Organizacje Odzysku Grupa TOM
Lista utworzonych deklaracji – Portal kontrahenta, Grupa TOM

8. Otrzymasz od nas dodatkowo wiadomość e-mail z załącznikiem PDF, który jest jednocześnie potwierdzeniem skutecznego przekazania do naszych organizacji odzysku Twojej deklaracji. Załącznik z potwierdzeniem złożenia deklaracji lub korekty deklaracji znajdziesz zawsze pod tabelą z wprowadzonymi masami.

Potwierdzenie złożenia deklaracji lub korekty deklaracji - Organizacje Odzysku Grupa TOM
Potwierdzenie złożenia deklaracji / korekty deklaracji – Portal kontrahenta, Grupa TOM

Ważne! Zanim zakończysz pracę w Portalu upewnij się, że utworzyłeś deklaracje za wszystkie obszary, na które masz podpisane umowy z naszymi organizacjami oraz, że deklaracje zostały zaakceptowane/wysłane (status ’Tak’ w kolumnie Wysłana).

Masz dodatkowe pytania? Zobacz naszą listę najczęściej zadawanych pytań związanych z deklaracjami w Portalu kontrahenta.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 23 grudnia 2022

Was this article helpful?