1. Start
 2. Dla wprowadzającego
 3. Obowiązki wprowadzającego opakowania lub produkty w opakowaniach – jak je realizować?

Obowiązki wprowadzającego opakowania lub produkty w opakowaniach – jak je realizować?

Czas czytania: 3 min.
Wprowadzający opakowania i produkty - obowiązki, które trzeba realizować
Produkty w opakowaniach – źródło: pixabay.com

Każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania jest wprowadzającym i według ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi spoczywa na nim szereg obowiązków do zrealizowania.

Poznaj obowiązki wprowadzającego opakowania lub produkty w opakowaniach.

Z poniższego artykułu dowiesz się m.in. jakie są możliwości w zakresie realizacji ustawowych obowiązków wprowadzającego, czyli:

Obowiązki wprowadzającego

Przypomnijmy, że na wprowadzającym do obrotu na rynku krajowym opakowania i produkty oraz opakowania, spoczywa szereg ustawowych obowiązków, o których w szczegółach pisaliśmy w tym artykule (link). Do najważniejszych należą:

 • Prowadzenie ewidencji w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy,
 • Zapewnienie ustawowych poziomów odzysku i recyklingu wprowadzanych do obrotu opakowań,
 • Wniesienie opłaty produktowej za wprowadzone opakowania i produkty, w przypadku kiedy samodzielnie nie jesteśmy w stanie zapewnić właściwych poziomów recyklingu i odzysku,
 • Finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych
 • Terminowe złożenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzone do obrotu opakowania i produkty i opakowania.

Samodzielna realizacja

Każdy wprowadzający może samodzielnie realizować powyższe obowiązki. Takie podejście często stosują mikro i mali przedsiębiorcy, którzy doskonale znają swoją firmę, wiedzą co i w jakich ilościach wprowadzają i chcą mieć pełną kontrolę nad dokumentami firmowymi.

Samodzielna realizacja obowiązków wprowadzającego stosowana jest także przez średnie i duże firmy. Najczęściej zajmują się tym wyspecjalizowane działy lub zespoły osób. Takie podejście ogranicza ryzyko pomyłek w firmie, z drugiej strony – wymaga dodatkowych nakładów finansowych, na które mikro i mali przedsiębiorcy nie mogą sobie pozwolić.

Samodzielna realizacja obowiązków obarczona jest sporym ryzykiem – możemy pomylić się wyliczając wysokość opłaty produktowej, zapomnieć o uwzględnieniu środków na PKE czy przeoczyć termin składania sprawozdań. Do tego przedsiębiorcy nie wliczają czasu poświęcanego na dopełnienie tych formalności, a ten – bardzo często – przekracza kilka godzin. Zamiast samodzielnego wypełniania dokumentów, można przeznaczyć ten czas na bardziej produktywne działania związane z rozwojem biznesu.

Realizując obowiązek samodzielnie, należy analizować zmieniające się przepisy, aby właściwie dokonać rozliczenia przed Marszałkiem Województwa.

Podsumowując – realizując ustawowe obowiązki samodzielnie:

 • zapłacisz wysoką opłatę produktową, jeśli nie posiadasz dokumentów potwierdzających recykling/odzysk lub jeżeli nie korzystasz ze zwolnienia de minimis,
 • zapłacisz za działania w ramach Publicznych Kampanii Edukacyjnych, jeżeli nie korzystasz z pomocy de minimis,
 • samodzielnie przygotujesz, złożysz i będziesz nanosić ewentualne korekty na rocznym sprawozdaniu do Urzędu Marszałkowskiego
 • poświęcisz czas na zdobywanie wiedzy i szukanie pomocy, która to wiedza może zdezaktualizować się przed kolejnym terminem rocznego sprawozdania.

Pomoc specjalistycznego biura

Każdy wprowadzający, poza możliwością samodzielnej realizacji ustawowych obowiązków, może skorzystać z usług eksperta, który wesprze go w kwestiach związanych z wyliczeniem opłaty produktowej, opłaty na PKE, przygotowaniem rocznego sprawozdania, a nawet, jeśli przedsiębiorca się na to kwalifikuje, uzyskaniem pomocy de minimis.

Czym jest pomoc de minimis i jak z niej skorzystać? Odpowiedź znajdziesz w artykule dot. pomocy de minimis dla wprowadzającego.

Pamiętaj, że współpracując z ekspertem ze specjalistycznego biura nadal:

 • płacisz wysoką opłatę produktową, jeśli nie posiadasz dokumentów potwierdzających recykling/odzysk lub jeżeli nie korzystasz ze zwolnienia de minimis,
 • płacisz za działania w ramach PKE, jeżeli nie korzystasz z pomocy de minimis,
 • samodzielnie składasz sprawozdanie roczne
 • pilnujesz komunikatów z UM o ewentualnych koniecznościach złożenia korekt lub wyjaśnień.

Przekazanie realizacji obowiązków wprowadzającego do organizacji odzysku Tom-Doleko-Ekola

Będąc wprowadzającym opakowania i produkty możesz skorzystać z możliwości jakie przewidział ustawodawca i przekazać realizację swoich obowiązków związanych z opakowaniami do wyspecjalizowanego podmiotu, którym jest organizacja odzysku.

Organizacja odzysku w ramach tzw. umowy cesji, staje się nie tylko Twoim partnerem w zakresie opakowań i produktów, ale gwarantuje też sprawne i rzetelne realizowanie ustawowych obowiązków.

Przekaż obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach lub opakowania do organizacji odzysku Tom-Doleko-Ekola:

 • nie płacisz wysokiej opłaty produktowej za wprowadzane opakowania i produkty – tę opłatę zastępuje kwota umowy z organizacją,
 • nie płacisz za Publiczne Kampanie Edukacyjne – analogicznie jak w punkcie wyżej
 • nie składasz rocznego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzone opakowania i produkty – robi to w Twoim imieniu organizacja
 • nie pilnujesz zmian w przepisach, nowelizacji ustaw i nowych rozporządzeń – te kwestie monitorują eksperci organizacji i dostosowują swoje działania do zmian.

Do Twoich obowiązków jako wprowadzającego należeć będzie natomiast przekazywanie do organizacji informacji o rzeczywistym wprowadzeniu opakowań i produktów za dany rok kalendarzowy. Zarówno tych wprowadzonych na rynek krajowy, jak i wywiezionych za granicę wytworzonych opakowań (producent) oraz przywiezionych „pustych” opakowań.

Zobacz, jakie dane powinieneś przekazać do organizacji odzysku po zakończeniu roku kalendarzowego i w jaki sposób zrobisz to elektronicznie w TOM-DOLEKO-EKOLA.

Jak mądrze realizować obowiązki wprowadzającego?

Możliwości realizowania ustawowych obowiązków jest kilka. To do Ciebie należy decyzja z której opcji skorzystasz – jako wprowadzający możesz wybrać dowolną z nich. Warto zastanowić się czy, nawet przy niewielkim wprowadzeniu, warto spędzać samodzielnie czas na wyliczanie opłaty produktowej, pilnowaniu terminu składania sprawozdań czy pamiętaniu o PKE. Dobrze zrobić prosty rachunek i odpowiedzieć sobie na proste pytanie: czy mam czas żeby to zrobić? Odpowiedź będzie raczej oczywista.

Od czego zacząć współpracę z Organizacją Odzysku Opakowań Tom-Doleko-Ekola?

Przygotuj masy opakowań, które wprowadziłeś do obrotu w poprzednim roku. Jeśli bieżący rok jest Twoim pierwszym rokiem wprowadzania opakowań – oszacuj ile kg oraz jakiego rodzaju opakowania wprowadzisz do obrotu, do końca roku.

Wprowadź dane do naszego kalkulatora i zobacz ile zaoszczędzisz przekazując nam realizację swoich obowiązków. Umowę wygenerujesz i opłacisz online w kilku szybkich krokach.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 12 stycznia 2023

Was this article helpful?