1. Start
  2. Dla wprowadzającego
  3. Pomoc de minimis – kto i jak może skorzystać

Pomoc de minimis – kto i jak może skorzystać

Czas czytania: 3 min.

Wprowadzający opakowania i produkty musi realizować szereg obowiązków oraz wnosić dodatkowe opłaty z tytułu prowadzonej działalności. Chodzi m. in. o opłatę produktową oraz publiczne kampanie edukacyjne, o których szerzej pisaliśmy w artykule Wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach – kto to jest.

Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z ponoszenia tych opłat. W tym artykule wyjaśniamy czym jest pomoc de minimis oraz kto i jak może się o nią ubiegać.

Co to jest pomoc de minimis

Pomoc de minimis to wsparcie jakie otrzymać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy od Państwa. W przypadku wprowadzającego opakowania i produkty ta forma wsparcia działa na zasadzie zwolnienia z opłat należnych z tytułu wprowadzania do obrotu opakowań i produktów.
Wprowadzający ubiegający się o pomoc de minimis, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

  • zostaje zwolniony z wniesienia opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym dokonał wprowadzenia opakowań i produktów na rynek krajowy,
  • zostaje zwolniony z wniesienia opłaty za publiczne kampanie edukacyjne za poprzedni rok kalendarzowy, w którym za jego pośrednictwem na rynek krajowy trafiły opakowania i produkty.

Wartość pomocy de minimis oblicza się stosując maksymalną stawkę opłaty produktowej dla opakowań 4,5 zł/kg (art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) oraz 2% wartości netto opakowań (art. 19 ust. 4.) w przypadku zwolnienia z finansowania Publicznych Kampanii Edukacyjnych.

Kto może skorzystać z pomocy de minimis

O pomoc de minimis może ubiegać się wprowadzający opakowania i produkty, który w minionym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu opakowania i produkty o sumarycznej masie nieprzekraczającej 1 MG.

Piszemy „sumarycznej”, ponieważ rodzaj wprowadzanego opakowania nie ma tutaj znaczenia. Możesz wprowadzać opakowania z dowolnego rodzaju materiału – stali, szkła, papieru czy tworzywa sztucznego, a także opakowania wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych. Ważne, aby łączna ich masa nie przekroczyła wspomnianej, 1 tony (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.).

Z ubiegania się o pomoc de minimis wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w ostatnich 3 następujących po sobie latach podatkowych przekroczyli kwotę 200 tys. euro w ramach uzyskanej pomocy de minimis.

Korzystałeś w ostatnich dwóch latach z pomocy de minimis i nie wiesz, czy możesz ubiegać się o nią w kolejnym roku? Możesz sprawdzić wysokość przyznanego dla Twojej firmy wsparcia w systemie SUDOP.

Jak ubiegać się o pomoc de minimis

W celu uzyskania zwolnienia z opłat w ramach pomocy de minimis, wprowadzający powinien:

  • upewnić się, że w minionym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu opakowania, których masa nie przekroczyła 1 Mg, oraz
  • w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca złożyć wniosek o przyznanie pomocy de minimis w zakresie, zdefiniowanym w art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.), oraz
  • przedłożyć informacje, wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy oraz wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w poprzednich latach dostępne są na stronach poszczególnych urzędów marszałkowskich. Pamiętaj, aby poza poza tymi dokumentami wypełnić również sprawozdanie roczne za wprowadzone do obrotu opakowania i produkty w roku, na który ubiegasz się o pomoc de minimis. Sprawozdanie składa się za pomocą systemu BDO.

Czy warto korzystać z pomocy de minimis

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: to zależy. Na pomocy na pewno skorzystają mikro i mali przedsiębiorcy, którzy wprowadzają niewielkie ilości opakowań, a wartość rocznej opłaty produktowej oraz środków na pke nie przekroczy w ich przypadku kilkudziesięciu złotych. Oczywiście pod warunkiem, że jesteś w stanie samodzielnie przygotować dokumenty i wyliczenia.

Jeśli myślisz o rozwoju swojego biznesu, chcesz poszerzać asortyment i zwiększać sprzedaż i wiesz już, że szybko zbliżysz się do progu 1 Mg, warto zawczasu rozważyć przekazanie obowiązków organizacji odzysku opakowań. W konsekwencji nie zapłacisz opłaty produktowe (pod warunkiem prawidłowego raportownaia), ale zapewnisz sobie spokój z rocznym sprawozdaniem i pilnowaniem aktualizacji przepisów.

Warto podkreślić, że ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis trzeba na bieżąco i rzetelnie prowadzić ewidencję, aby pilnować czy nasze wprowadzenie jest poniżej 1 Mg? Jeżeli w styczniu lub w luty okaże się, że przekroczyliśmy tą masę, to przedsiębiorca zobligowany jest do uiszczenia opłaty produktowej (jeżeli nie zapewnił wymaganych ustawą poziomów recyklingu i odzysku, ponieważ na podpisanie umowy z Organizacją jest już za późno. Umowa może być podpisana na dany rok najpóźniej z datą 31 grudnia) oraz wpłacenia środków na kampanie edukacyjne.

Ubiegając się o pomoc de minimis cały czas musimy pamiętać o konieczności wyliczania środków na kampanie edukacyjne (2% od wartości netto opakowań wprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym), co może okazać się kłopotliwym i czasochłonnym procesem.

Nie kwalifikujesz się do uzyskania pomocy de minimis? Nie chcesz tracić czasu na uzupełnianie wniosków? Podpisz umowę z Organizacją Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA. Umowę wygenerujesz już od kwoty 499 zł netto!
Przekaż nam swoje obowiązki wprowadzającego – zacznij od naszego kalkulatora!

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 23 lipca 2021

Was this article helpful?