1. Start
 2. BDO
 3. Jak wygenerować i przekazać klucze API BDO? Klienci firmy Integrator

Jak wygenerować i przekazać klucze API BDO? Klienci firmy Integrator

Czas czytania: 2 min.

Do czego służą klucze API BDO

Klucze API pozwalają zewnętrznym aplikacjom połączyć się z profilem Twojej firmy w BDO. Organizacje Odzysku Grupy TOM, wykorzystując klucze API, przygotują dla Twojej firmy sprawozdanie za wprowadzone do obrotu w ubiegłym roku kalendarzowym:

 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny (TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.);
 • Baterie i akumulatory (podmiot pośredniczący, może nim być Organizacja Odzysku);
 • Opakowania wielomateriałowe (Organizacja Samorządu Gospodarczego).

Kto powinien wygenerować klucze API BDO?

Klucze API BDO powinien wygenerować użytkownik główny konta – właściciel lub współwłaściciel firmy lub osoba widniejąca jako uprawniona do reprezentowania firmy w dokumentach rejestrowych (np. prezes firmy lub członek zarządu).

W przeciwnym wypadku, jeśli klucze API BDO będą generowane przez:

 • użytkownika będącego pracownikiem firmy, lub
 • użytkownika będacego współpracownikiem, lub
 • użytkownika będącego pośrednikiem działającym w imieniu przedsiębiorcy,

konieczne będzie przesłanie do Organizacji Odzysku Grupy TOM dodatkowych dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień do reprezentowania firmy.

Dokumentami potwierdzającymi będą: pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Dodatkowe dokumenty – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – prześlij do nas elektronicznie na adres: deklaracje@grupatom.pl.

Jak wygląda klucz API BDO?

Klucz, a właściwie para kluczy API BDO, ma określone parametry. Są to tzw. ciągi alfanumeryczne (litery, cyfry) o określonej długości. Klucze API BDO to:

 • Client ID o długości 36 znaków
 • Client Secret o długości 64 znaków

Przykładowa para kluczy API BDO, które wygenerujesz, będzie wyglądała następująco:

 • Client ID: f2w3e4r5-t6y7-u8i9-j7h5-g4f3d2s2ad21
 • Client Secret: d4r5t5y6y7u7u83e3d32rf4t4f5yh6uj3d3rf5t6y7ur4rfv33fw3rdw3dwwdd24

Jak wygenerować klucze API BDO?

Poniżej przedstawiamy instrukcję generowania i przekazania kluczy API BDO dla klientów firmy INTEGRATOR do Organizacji Odzysku Grupy TOM. Jesli posiadasz umowy w obu naszych organizacjach odzysku – TOM-DOLEKO-EKOLA lub TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i elektronicznego, na potrzeby współpracy generujesz tylko jedną parę kluczy.

1. Zaloguj się jako użytkownik główny do panelu BDO pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Ekran logowania do systemu BDO

2. Po zalogowaniu wybierz swoją firmę, dla której będziesz generował klucze API BDO. Następnie, z górnej belki wybierz OPCJE >> API.

Generowanie klucza API dla Organizacji odzysku Grupy TOM

3. Kliknij przycisk Nowa aplikacja.

Tworzenie aplikacji w panelu BDO

4. W nowym oknie wprowadź parametry aplikacji, podając odpowiednio:

 • nazwa aplikacji: TomBdoConnector
 • callback url: https://tomoo.pl

5. Po kliknięciu Dodaj klucz API system utworzy nową aplikację, a Ty zobaczysz swoje klucze na liście.

Klucz API BDO dla Twojej firmy

Jak przekazać klucze API BDO do Organizacji Odzysku Grupy TOM?

Wygenerowane klucze API BDO przekażesz nam za pośrednictwem specjalnego formularza. Kliknij poniższy przycisk – zostaniesz przekierowany do bezpiecznego formularza, w którym wpiszesz wygenerowane dla nas klucze API BDO.

Pamiętaj! Jako klient firmy INTEGRATOR, musisz przekazać Organizacjom Odzysku Grupy TOM klucze API BDO, które wygenerowałeś specjalnie dla nas. Nie przekazuj nam kluczy, które generowałeś dla firmy INTEGRATOR.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 17 lutego 2022

Was this article helpful?