Termin składania sprawozdań za rok 2020

Dnia 15 marca 2021 upłynął termin składania sprawozdań za wprowadzone do obrotu Opakowania i Produkty, Baterie i Akumulatory, Opakowania Wielomateriałowe oraz Sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W przypadku sprawozdań za Opakowania i Produkty Organizacja Odzysku TOM-DOLEKO-EKOLA S.A. składa w imieniu swoich klientów tzw. sprawozdanie zbiorcze. Oznacza to, że nie będzie ono widoczne na Państwa koncie w panelu BDO. W najbliższym czasie udostępnimy dokument UPO, potwierdzający złożenie przez nas wspomnianego sprawozdania.

W przypadku sprawozdań za baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny, organizacja składa sprawozdania indywidualne, które widoczne będą na Państwa koncie w panelu BDO. Warunkiem złożenia takiego sprawozdania było przekazanie nam prawidłowych kluczy API BDO, o które prosiliśmy na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.

Klienci, którzy nie przekazali nam prawidłowych kluczy API BDO powinni samodzielnie złożyć indywidualne sprawozdania, bazując na otrzymanym od Organizacji Odzysku raporcie zawierającym informacje o wprowadzeniu w roku 2020.