1. Start
 2. BDO
 3. Jak wygenerować i przekazać klucze API BDO?

Jak wygenerować i przekazać klucze API BDO?

Czas czytania: 2 min.

Do czego służą klucze API BDO

Klucze API pozwalają zewnętrznym aplikacjom połączyć się z profilem Twojej firmy w BDO. Organizacje Odzysku Grupy TOM, wykorzystując klucze API, przygotują dla Twojej firmy sprawozdanie za wprowadzone do obrotu w ubiegłym roku kalendarzowym:

 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny (TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.);
 • Baterie i akumulatory (podmiot pośredniczący, może nim być Organizacja Odzysku);
 • Opakowania wielomateriałowe (Organizacja Samorządu Gospodarczego).

Kto powinien wygenerować klucze API BDO?

Klucze API BDO powinien wygenerować użytkownik główny konta – właściciel lub współwłaściciel firmy lub osoba widniejąca jako uprawniona do reprezentowania firmy w dokumentach rejestrowych (np. prezes firmy lub członek zarządu).

W przeciwnym wypadku, jeśli klucze API BDO będą generowane przez:

 • użytkownika będącego pracownikiem firmy, lub
 • użytkownika będacego współpracownikiem, lub
 • użytkownika będącego pośrednikiem działającym w imieniu przedsiębiorcy,

konieczne będzie przesłanie do Organizacji Odzysku Grupy TOM dodatkowych dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień do reprezentowania firmy.

Dokumentami potwierdzającymi będą: pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Dodatkowe dokumenty – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – prześlij do nas elektronicznie na adres: deklaracje@grupatom.pl.

Jak wygląda klucz API BDO?

Klucz, a właściwie para kluczy API BDO, ma określone parametry. Są to tzw. ciągi alfanumeryczne (litery, cyfry) o określonej długości. Klucze API BDO to:

 • Client ID o długości 36 znaków
 • Client Secret o długości 64 znaków

Przykładowa para kluczy API BDO, które wygenerujesz, będzie wyglądała następująco:

 • Client ID: f2w3e4r5-t6y7-u8i9-j7h5-g4f3d2s2ad21
 • Client Secret: d4r5t5y6y7u7u83e3d32rf4t4f5yh6uj3d3rf5t6y7ur4rfv33fw3rdw3dwwdd24

Jak wygenerować klucze API BDO?

Poniżej przedstawiamy instrukcję generowania i przekazania kluczy API BDO do Organizacji Odzysku Grupy TOM. Jesli posiadasz umowy z jedną z naszych organizacji odzysku – TOM-DOLEKO-EKOLA lub TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i elektronicznego, na potrzeby współpracy generujesz tylko jedną parę kluczy.

1. Zaloguj się jako użytkownik główny do panelu BDO pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Ekran logowania do systemu BDO

2. Po zalogowaniu wybierz swoją firmę, dla której będziesz generował klucze API BDO. Następnie, z górnej belki wybierz OPCJE > API.

Generowanie klucza API dla Organizacji odzysku Grupy TOM

3. Kliknij przycisk Nowa aplikacja.

Tworzenie aplikacji w panelu BDO

4. W nowym oknie wprowadź parametry aplikacji, podając odpowiednio:

 • nazwa aplikacji: TomBdoConnector
 • callback url: https://tomoo.pl

5. Po kliknięciu Dodaj klucz API system utworzy nową aplikację, a Ty zobaczysz swoje klucze na liście.

Klucz API BDO dla Twojej firmy

Jak przekazać klucze API do Organizacji Odzysku Grupy TOM?

Pamiętaj! Jeżeli jesteś klientem firmy INTEGRATOR, zapoznaj się z tym artykułem, w którmy opisaliśmy jak wygenerować i przekazać klucze API BDO do Organizacji Odzysku Grupy TOM.

1. Zaloguj się do Portalu kontrahenta pod adresem: https://portal.tomoo.pl/

Logowanie do Portalu kontrahneta - Grupa TOM

2. Przejdź do sekcji ’Dane kontrahenta’ i pod tabelą ’Lista kluczy’ kliknij przycisk Dodaj, aby wprowadzić swoje klucze API BDO.

3. W nowym oknie wprowadź wygenerowaną w systemie BDO parę kluczy: Client ID (1) i Client Secret (2) i kliknij Zapisz.

4. W oknie ’Lista kluczy’ upewnij się, że wprowadzone klucze wyglądają identycznie jak w panelu BDO. Kliknij ’Zakończ i wyślij’, aby przekazać nam wprowadzone klucze. Zostaniesz poproszony o dodatkowe potwierdzenie wysłania kluczy (komunikat w nowym oknie) – kliknij TAK.

5. Po wysłaniu Twoje klucze będą widoczne jak na zrzucie poniżej (częściowo zasłonięte). Widoczna będzie także data ich wysłania oraz adres e-mail użytkownika Portalu kontrahenta, który klucze wprowadził.

Po zapisaniu nie będziesz mógł zmienić samodzielnie wprowadzonej pary kluczy API. Jeśli potrzebujesz wprowadzić nową parę kluczy, skontaktuj się z nami.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 21 grudnia 2022

Was this article helpful?