1. Start
  2. Dla wprowadzającego
  3. Publiczne Kampanie Edukacyjne

Publiczne Kampanie Edukacyjne

Czas czytania: 2 min.
Publiczne Kampanie Edukacyjne
Publiczne Kamoanie Edukacyjne to m.in. działania edukacyjne w zakresie postępowania z odpadapmi opakowaniowymi, źródło: pixabay.com

Publiczne Kampanie Edukacyjne to jeden z ważnych obowiązków wprowadzających opakowania lub produkty, którego nie można pominąć przy prowadzeniu działalności.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Czym są Publiczne Kampanie Edukacyjne

Publiczne Kampanie Edukacyjne to działania, które mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Głównym celem PKE jest edukowanie w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi.

Czy każdy przedsiębiorca musi prowadzić PKE

Obowiązek prowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych wynika z ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu opakowania lub produkty lub baterie i akumulatory, musi wywiązać się z nałożonego obowiązku i prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Z prowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych wyłączeni są przedsiębiorcy:

  • dla których bieżący rok jest rokiem tzw. pierwszego wprowadzenia opakowań lub produktów do obrotu, lub
  • którzy w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu opakowania o masie nieprzekraczającej 1 Mg, pod warunkiem złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca bieżącego roku kalendarzowego wniosku o pomoc de minimis.

Jak prowadzić Publiczne Kampanie Edukacyjne

Ustawodawca pozwala przedsiębiorcy na wybór metody i sposobu prowadzenia działań w ramach PKE. Warunkiem jest jednak skuteczne i rzetelne rozliczenie prowadzonych działań, niezależnie od zastosowanego podejścia.

1. Samodzielne prowadzenie PKE

Możesz samodzielnie prowadzić działania w ramach PKE – przygotowywać materiały drukowane (ulotki, broszury, billboardy), prowadzić prezentacje (także online!) czy nawet organizować wydarzenia dla lokalnych społeczności, za pośrednictwem których będziesz edukować w zakresie prawidłowego segregowania odpadów i opakowań.

Ważne, aby na tego typu działania przeznaczyć co najmniej 2% wartości netto opakowań, które wprowadziłeś do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wartość opakowań, które wprowadziłeś do obrotu musisz ustalić samodzielnie. Pamiętaj, że liczba nabytych opakowań (np. kupione kartony) nie zawsze jest tożsama z liczbą opakowań wprowadzonych do obrotu w danym roku.

Jeśli nie możesz w prosty sposób ustalić wartości netto opakowań, powinieneś zastosować wartości netto podobnych opakowań pod względem masy i wymiarów, które można kupić w kraju.

2. Opłacenie PKE na konto UM

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz samodzielnie prowadzić opisanych wyżej działań, masz możliwość wniesienia opłaty na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego pod który podlegasz. Opłatę za Publiczne Kampanie Edukacyjne wnosisz w wysokości 2% netto wartości opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Przekazanie obowiązku organizacji odzysku

Decydując się na współpracę z organizacją odzysku opakowań powinieneś rozważyć przekazanie również pozostałych obowiązków wprowadzającego. Dzięki temu w ramach jednej umowy, organizacja przejmie od Ciebie również zapewnienie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań oraz złoży w Twoim imieniu roczne sprawozdanie.

Decydując się na współpracę z organizacją odzysku opakowań nie musisz wyliczać 2% wartości netto opakowań. Wystarczy, że w momencie zawierania umowy podasz masy opakowań, które wprowadziłeś do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Od czego zacząć

Nie trać czasu na samodzielnie prowadzenie Publicznych Kampanii Edukacyjnych i wyliczanie warotści opakowań. Podpisz umowę z Organizacją Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA i przekaż nam realizację swoich obowiązków wprowadzającego. Oblicz wartość umowy – uruchom kalkulator>>

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 11 sierpnia 2021

Was this article helpful?