• Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie oraz TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego…

 • Sprawozdania za rok 2019

  Informujemy, że Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A. oraz TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. złożyły zbiorcze sprawozdania za rok 2019, na podstawie deklarowanych przez klientów danych. UPO dla złożonych sprawozdań dostępne są do pobrania w zakładce Dokumenty.

 • Terminy składania sprawozdań za rok 2019

  Informujemy o przesunięciu terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (m.in. w zakresie prowadzania na rynek opakowań i produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019. Obowiązujący termin złożenia powyższego sprawozdania to 11 września 2020 r. Ponadto Ustawa o zmianie…

 • Zaświadczenie UM 2018

  Informujemy, że Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A. otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dokument UPO, który potwierdza złożenie w ustawowym terminie do 15 marca rocznego sprawozdania dotyczącego ewidencji w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych za rok 2018. Zaświadczenie jest dostępne do pobrania w sekcji Dokumenty.

 • Zaświadczenie GIOŚ 2018

  Tom Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. otrzymała zaświadczenie z GIOŚ o złożeniu w terminie wymaganego rocznego zbiorczego sprawozdania dotyczącego osiągnięcia minimalnych poziomów zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu za 2018 rok. Zaświadczenie dostępne do pobrania w sekcji Dokumenty.

 • Pierwsza organizacja w EMAS

  TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. jako pierwsza organizacja odzysku została zarejestrowana w bazie EMAS – unijnym systemie rejestracji środowiskowej. Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez TOM OOSEiE najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. Zostało to potwierdzone certyfikatem EMAS przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska….

Do góry