Weryfikacja danych kontaktowych

Na Państwa adresy e-mail wysłaliśmy wiadomość z prośbą o weryfikację danych osób odpowiedzialnych za kontakt z Organizacją Odzysku. Prosimy, aby weryfikacji dokonać poprzez specjalnie przygotowany formularz, dostępny pod linkiem przesłanym w treści wiadomości e-mail.

WAŻNE! Powyższy formularz nie służy do aktualizacji adresu mailowego do e-faktur. Jeżeli chcieliby Państwo dokonać zmian w tym zakresie lub zmienić fakturę papierową na elektroniczną, zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Z poważaniem,
Zespół Organizacji Odzysku Grupa TOM