Organizacja odzysku opakowań – jak wybrać mądrze?

Będąc zobowiązanym do realizowania ustawowych obowiązków w zakresie opakowań i produktów w opakowaniach, jako przedsiębiorca masz do wyboru dwie opcje: rozliczysz wprowadzone masy opakowań samodzielnie lub skorzystasz z pomocy wyspecjalizowanej firmy. W pierwszym podejściu cała odpowiedzialność spoczywa na Tobie – od wyliczenia mas opakowań, przez obliczenie wysokości opłaty produktowej, aż do złożenia stosownej opłaty oraz sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. Przy tej opcji będziesz najprawdopodobniej musiał poświęcić sporo czasu na przestudiowanie ustawy, pilnowanie zmian i nowelizacji oraz samodzielną walkę z dokumentacją.

Bezpieczniej i wygodniej jest przekazać te obowiązki wyspecjalizowanej firmie, która odciąży Twój biznes i zapewni zgodność z przepisami. Jak wybrać organizację odzysku? Dowiedz się z poniższego artykułu.

Czy masz do czynienia z odpowiednim partnerem?

Korzystaj z takiej organizacji, z którą współpracują duże i rozpoznawalne marki oraz średni i mali wprowadzający. Wybór takiej organizacji, to gwarancja współpracy z partnerem rzetelnie wywiązującym się ze swoich obowiązków, ale również firmą o elastycznym podejściu do klienta.

Duże korporacje bardzo rygorystycznie podchodzą do wyboru organizacji. Odpowiedzialność, za nierzetelne wykonania obowiązków jest zbyt duża, aby podjęły współpracę z firmą, której nie są pewni na 100%.

Trochę, to przewrotne, ale mali i średni przedsiębiorcy jeszcze bardziej powinni przyjrzeć się firmie, której powierzają wykonanie obowiązków odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań. Nie zatrudniają sztabu prawników oraz ekspertów w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Zaś wybór złej firmy będzie oddziaływał bezpośrednio na ich majątek.

Ilość klientów organizacji oraz wolumen powierzonego jej obowiązku, przekłada się wprost proporcjonalnie na mnogość firm recyklingowych, z którymi organizacja musi współpracować. Duża liczba partnerów realizujących zbiórkę oraz recykling surowców wtórnych, to bezpieczeństwo poprzez dywersyfikację strumienia dostaw potwierdzeń wykonania recyklingu.

Sprawdź powiązania kapitałowe organizacji

Wymagania, które musi spełnić organizacja w momencie uruchomienia swojej działalności w zestawieniu z przyjmowaną na siebie odpowiedzialnością (opłata produktowa) wypadają dość symbolicznie. Współpracuj z taką firmą, która poprzez sieć powiązań właścicielskich gwarantuje znacznie więcej niż nazwa, biuro oraz wymagany ustawą kapitał zakładowy organizacji odzysku opakowań. Na rynku działają firmy, które poprzez sieć powiązań gwarantują znacznie szerszy zakres usług w obszarze gospodarki odpadami.

Czy masz do czynienia z certyfikowaną organizacją?

Sprawna organizacja, to ucząca się organizacja. System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej. To użyteczne narzędzie tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Wymagania systemu ekozarządzania i audytu EMAS dają wytyczne dzięki, którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. System ekozarządzania i audytu EMAS to także wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na środowisko.

Zarówno EMAS, jak również ISO 14001 potwierdzają zdolność do procesowego działania, pokazują, że organizacja dba o jakość świadczonych usług i dostosowuje się do wymogów otoczenia.

Czy organizacja na pewno zrealizuje obowiązki?

Zapoznaj się z treścią umowy i zwróć uwagę na kwestie związane z przejmowanymi przez organizację obowiązkami. Ważne jest, aby organizacja, w ramach umowy, realizowała podstawowe zadania jakimi są:

  • Przejęcie od przedsiębiorcy obowiązków związanych z zapewnieniem ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań.
  • Realizację oraz możliwość uczestnictwa przedsiębiorcy w działaniach w ramach Publicznych Kampanii Edukacyjnych.
  • Przygotowanie i złożenie, w imieniu przedsiębiorcy, sprawozdania do urzędu marszałkowskiego za wprowadzone do obrotu opakowania.

Opinie klientów

Internetowe fora oraz tematyczne grupy na facebooku pełne są opinii na temat organizacji odzysku. Sprawdź te opinie. Poproś o opinię osób współpracujących z konkretnymi organizacjami.

Możliwość zawarcia umowy online

To nowość wśród organizacji odzysku opakowań. W przypadku małych i średnich przedsiębiorców pozwala na szybkie wygenerowanie umowy, bez konieczności dodatkowego kontaktu z zespołem handlowym.

Wiesz już jak wybrać organizację odzysku

Rozpoczęcie współpracy jest proste – skorzystaj z naszego kalkulatora, podaj masy opakowań, które wprowadzasz do obrotu, podaj dane firmy, zaakceptuj i opłać umowę. Jeśli na podstawie wprowadzonych mas widzisz informację o ofercie indywidualnej – przejdź do kolejnych kroków i dokończ zamawianie umowy. Skontaktujemy się z Tobą indywidualne, aby przedstawić warunki współpracy.

Nie czekaj – wygeneruj umowę online z Organizacją Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A. jeszcze dzisiaj. Zacznij od naszego kalkulatora!