Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie oraz TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, wzywają wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w terminie do 31 grudnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje związane z komunikatem dostępne są w załączonych dokumentach::