1. Start
  2. BDO
  3. Generowanie kluczy API BDO

Generowanie kluczy API BDO

Czas czytania: < 1 min.

Do czego służą klucze API

Klucze API pozwalają zewnętrznym aplikacjom połączyć się z profilem Twojej firmy w BDO. Aplikacje te mogą np. przygotować robocze wersje kart przekazania odpadów (KPO), jeśli jesteś wytwórcą i przekazujesz odpady specjalistycznej firmie.

Organizacja Odzysku za pośrednictwem kluczy API może przygotować dla Twojej firmy sprawozdanie za wprowadzone do obrotu w ubiegłym roku kalendarzowym:

  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny (Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.)
  • Baterie i akumulatory (podmiot pośredniczący, może nim być Organizacja Odzysku)
  • Opakowania wielomateriałowe. (Organizacja Samorządu Gospodarczego)
  • Opakowania po środkach niebezpiecznych (Organizacja Samorządu Gospodarczego)

Pamiętaj! Wygenerowany klucz API przekaż wyłącznie naszej organizacji odzysku. Pilnuj dostępu do klucza i nie przekazuj go osobom postronnym.

Jak wygenerować klucze API BDO

Poniżej przedstawiamy instrukcję generowania kluczy API BDO dla klientów organizacji odzysku Grupy TOM.
Jesli posiadasz umowy w naszych dwóch organizacjach odzysku – TOM-DOLEKO-EKOLA oraz TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i elektronicznego, na potrzeby współpracy generujesz tylko jedną parę kluczy.

1. Zaloguj się jako użytkownik główny do panelu BDO pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Ekran logowania do systemu BDO

2. Po zalogowaniu wybierz swoją firmę, dla której będziesz generował klucze API BDO. Następnie, z górnej belki wybierz OPCJE >> API.

Generowanie klucza API dla Organizacji odzysku Grupy TOM

3. Kliknij przycisk Nowa aplikacja.

Tworzenie aplikacji w panelu BDO

4. W nowym oknie wprowadź parametry aplikacji, podając odpowiednio:

  • nazwa aplikacji: TomBdoConnector
  • callback url: https://tomoo.pl

5. Po kliknięciu Dodaj klucz API system utworzy nową aplikację, a Ty zobaczysz swój klucz na liście.

Klucz API BDO dla Twojej firmy

Wygenerowany klucz API przekaż nam za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego pod tym adresem.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 11 sierpnia 2021
Do góry