1. Start
 2. BDO
 3. Generowanie kluczy API BDO

Generowanie kluczy API BDO

Czas czytania: 2 min.

Do czego służą klucze API BDO

Klucze API pozwalają zewnętrznym aplikacjom połączyć się z profilem Twojej firmy w BDO. Organizacje Odzysku Grupy TOM, wykorzystując klucze API, przygotrują dla Twojej firmy sprawozdanie za wprowadzone do obrotu w ubiegłym roku kalendarzowym:

 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny (TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.);
 • Baterie i akumulatory (podmiot pośredniczący, może nim być Organizacja Odzysku);
 • Opakowania wielomateriałowe (Organizacja Samorządu Gospodarczego).

Kto powinien wygenerować klucze API BDO?

Klucze API BDO powinien wygenerować użytkownik główny konta – właściciel lub współwłaściciel firmy lub osoba widniejąca jako uprawniona do reprezentowania firmy w dokumentach rejestrowych (np. prezes firmy lub członek zarządu).

W przeciwnym wypadku, jeśli klucze API BDO będą generowane przez:

 • użytkownika będącego pracownikiem firmy, lub
 • użytkownika będacego współpracownikiem, lub
 • użytkownika będącego pośrednikiem działającym w imieniu przedsiębiorcy,

konieczne będzie przesłanie do Organizacji Odzysku Grupy TOM dodatkowych dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień do reprezentowania firmy.

Dokumentami potwierdzającymi będą: pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Dodatkowe dokumenty – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – prześlij do nas elektronicznie na adres: deklaracje@grupatom.pl.

Jak wygenerować klucze API BDO?

Poniżej przedstawiamy instrukcję generowania i przekazania kluczy API BDO do Organizacji Odzysku Grupy TOM. Jesli posiadasz umowy z jedną z naszych organizacji odzysku – TOM-DOLEKO-EKOLA lub TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i elektronicznego, na potrzeby współpracy generujesz tylko jedną parę kluczy.

1. Zaloguj się jako użytkownik główny do panelu BDO pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Ekran logowania do systemu BDO

2. Po zalogowaniu wybierz swoją firmę, dla której będziesz generował klucze API BDO. Następnie, z górnej belki wybierz OPCJE >> API.

Generowanie klucza API dla Organizacji odzysku Grupy TOM

3. Kliknij przycisk Nowa aplikacja.

Tworzenie aplikacji w panelu BDO

4. W nowym oknie wprowadź parametry aplikacji, podając odpowiednio:

 • nazwa aplikacji: TomBdoConnector
 • callback url: https://tomoo.pl

5. Po kliknięciu Dodaj klucz API system utworzy nową aplikację, a Ty zobaczysz swoje klucze na liście.

Klucz API BDO dla Twojej firmy

Jak przekazać klucze API do Organizacji Odzysku Grupy TOM?

Ważne!
Jeżeli jesteś klientem firmy INTEGRATOR, wygenerowane klucze API BDO przekaż nam za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego pod tym adresem.

 1. Zaloguj się do Portalu kontrahenta pod adresem: https://portal.tomoo.pl/
Logowanie do Portalu kontrahneta - Grupa TOM

2. Przejdź do sekcji ’Dane kontrahenta’ i pod tabelą ’Lista kluczy’ kliknij przycisk Dodaj, aby wprowadzić swoje klucze API BDO.

3. W nowym oknie wprowadź wygenerowaną w systemie BDO parę kluczy: Client ID (1) i Client Secret (2) i kliknij Zapisz.

4. W oknie ’Lista kluczy’ upewnij się, że wprowadzone klucze wyglądają identycznie jak w panelu BDO. Kliknij ’Zakończ i wyślij’, aby przekazać nam wprowadzone klucze. Zostaniesz poproszony o dodatkowe potwierdzenie wysłania kluczy (komunikat w nowym oknie) – kliknij TAK.

5. Po wysłaniu Twoje klucze będą widoczne jak na zrzucie poniżej (częściowo zasłonięte). Widoczna będzie także data ich wysłania oraz adres e-mail użytkownika Portalu kontrahenta, który klucze wprowadził.

Pamiętaj! Po zapisaniu nie będziesz mógł zmienić samodzielnie wprowadzonych kluczy API. Jeśli potrzebujesz wprowadzić nowe klucze, skontaktuj się z nami.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 13 grudnia 2021
Do góry