1. Start
  2. Dla klientów organizacji odzysku
  3. Ważne terminy dla wprowadzającego opakowania i produkty
  1. Start
  2. Deklaracje i sprawozdania
  3. Ważne terminy dla wprowadzającego opakowania i produkty

Ważne terminy dla wprowadzającego opakowania i produkty

Czas czytania: 2 min.

Wprowadzając do obrotu opakowania i produkty musisz dostosować się do wymogów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Jeśli obowiązki wynikające z ustawy realizujesz samodzielnie, musisz pamiętać o najważniejszych terminach.

Opłata roczna BDO

Wprowadzając do obrotu opakowania i produkty musisz być wpisany do rejestru BDO. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach. Opłatę roczną BDO wnosisz do ostatniego dnia lutego za bieżący rok kalendarzowy.

Opłata produktowa

Rozliczając się samodzielnie z wprowadzonych opakowań pamiętaj o uregulowaniu opłaty produktowej. Opłatę wnosisz do 15 marca kolejnego roku kalendarzowego po roku, w którym nastąpiło wprowadzenie.

Opłata za publiczne kampanie edukacyjne

Za działania prowadzone w ramach publicznych kampanii edukacyjnych opłatę wnosisz do 31 grudnia roku bieżącego, a podstawą do wyliczenia jest 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

W przypadku braku możliwości ustalenia wartości opakowań wprowadzonych do obrotu należy posłużyć się tzw. wartością godziwą. Opłatę wylicza się wówczas na podstawie wartości podobnych opakowań dostępnych na polskim rynku, które odpowiadają, pod względem wymiarów, masy oraz zastosowania, wprowadzanym przez Ciebie opakowaniom.

Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie o masach opakowań i produktów wprowadzonych do obrotu to najważniejszy obowiązek wprowadzającego. Dokument ten musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca kolejnego roku kalendarzowego za pośrednictwem systemu BDO.

Wniosek o pomoc de minimis

Ubiegając się o pomoc de minimis musisz złożyć komplet dokumentów (wniosek, oświadczenie oraz roczne sprawozdanie). Termin na ich dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby Twojej firmy – do 15 marca kolejnego roku kalendarzowego. Wniosek złożysz za pośrednictwem platformy E-PUAP lub pocztą tradycyjną. W tym drugim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Uniknij pilnowania większości terminów przekazując realizację swoich obowiązków wprowadzającego do organizacji odzysku Grupy TOM! Po Twojej stronie pozostanie jedynie konieczność wnoszenia rocznej opłaty BDO na konto właściwego urzędu marszałkowskiego oraz obowiązek prowadzenia ewidencji opakowań.

Skorzystaj z naszego kalkulatora! Podaj masy opakowań, wprowadź dane firmy, zaakceptuj i opłać umowę. Tylko tyle wystarczy, aby zacząć mądrze rozliczać opakowania!

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 22 grudnia 2021

Was this article helpful?