1. Start
  2. BDO
  3. Opłata BDO – lista rachunków bankowych

Opłata BDO – lista rachunków bankowych

Czas czytania: 2 min.

Co to jest opłata BDO

Rejestracja firmy w rejestrze BDO jak również utrzymanie wpisu o firmie wymaga wnoszenia tzw. opłaty BDO. Jej wysokość uzależniona jest rodzaju przedsiębiorstwa. Wyróżniamy dwa rodzaje opłaty BDO:

  • Opłata rejestrowa – wnoszona przez podmiot wskazany w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach przy składaniu pierwszego wniosku rejestrowego.
  • Opłata roczna – płatność za utrzymanie wpisu o firmie w rejestrze BDO, którą wnoszą podmioty wskazane w art. 57 ust 1 ustawy o odpadach.

Ile wynosi opłata BDO

Opłata rejestrowa BDO, czyli opłata za dodanie firmy do rejestruj BDO wynosi odpowiednio:

  • 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
  • 300 zł w pozostałych przypadkach.

Opłata roczna BDO, czyli opłata za obecność firmy w rejestrze, jest taka sama jak opłata rejestrowa, i wynosi odpowiednio:

  • 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
  • 300 zł w pozostałych przypadkach.

Do kiedy muszę zapłacić

Opłatę roczną BDO wnosi się na numer rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego, właściwego dla naszej firmy, w terminie końca lutego za dany rok kalendarzowy

Opłata rejestrowa BDO, czyli opłata za wpisanie firmy do rejestru, wnoszona jest równolegle ze złożeniem wniosku rejestrowego.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została wniesiona opłata rejestrowa. W przypadku prowadzenia kilku działalności podlegających wpisowi do rejestru, przedsiębiorca uiszcza tylko jedną opłatę rejestrową – najwyższą.

Lista rachunków bankowych

WOJEWÓDZTWOSIEDZIBA URZĘDUNUMER KONTA
DOLNOŚLĄSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14
50-411 Wrocław
Santander Bank Polska S.A.
51 1090 2398 0000 0001 4176 6298
KUJAWSKO-POMORSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Bank PKO BP S.A. Oddział w Bydgoszczy
18 1020 1462 0000 7102 0327 9353
LUBELSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
Bank PKO BP S.A. Oddział w Lublinie
05 1020 3147 0000 8702 0127 6625
LUBUSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Santander Bank Polska S.A.
16 1090 1535 0000 0001 4706 9104
ŁÓDZKIEUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi
35 1540 1245 2056 4800 4789 0012
MAŁOPOLSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Bank Pekao BP Oddział w Krakowie
72 1020 2892 0000 5602 0667 5278
MAZOWIECKIEUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
OPOLSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul.Piastowska 14
45-082 Opole
Bank Millennium S.A.
68 1160 2202 0000 0003 4122 5889
PODKARPACKIEUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Bank PKO BP S.A. Oddział w Rzeszowie
23 1020 4391 0000 6002 0175 9216
PODLASKIEUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
61 1540 1216 2054 4405 2403 0009
POMORSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
BANK PKO BP S.A. Oddział w Gdańsku
03 1020 1811 0000 0102 0318 5949
ŚLĄSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
35 1240 6292 1111 0010 7756 2493
ŚWIĘTOKRZYSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
BANK PKO BP S.A. Oddział w Kielcach
39 1020 2629 0000 9702 0366 9686
WARMIŃSKO-MAZURSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Bank Handlowy w Warszawie S.A. oddział w Olsztynie
62 1090 2718 0000 0001 4649 6835
WIELKOPOLSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
BANK PKO BP S.A. Odział w Poznaniu
95 1020 4027 0000 1002 1329 5771
ZACHODNIOPOMORSKIEUrząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
BANK PKO BP S.A. Oddział w Szczecinie
07 1020 4795 0000 9802 0100 9653

Lista aktualna na dzień: 09.02.2021

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 21 kwietnia 2021