• Opłata produktowa za wprowadzone opakowania

    Co to jest opłata produktowa? Przedsiębiorca wprowadzając na rynek krajowy produkty w opakowaniach lub opakowania, zobowiązany jest do zapewnienia ich odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu. W sytuacji, w której wprowadzający nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku, grozi mu kara w postaci opłaty produktowej. Kto i kiedy płaci…

Do góry