• Rozszerzona odpowiedzialność producenta – kiedy?

  Rozszerzona odpowiedzialność producenta to zagadnienie bardzo istotne dla wielu przedsiębiorców. Na chwilę przed długim weekendem majowym w wykazie prac legislacyjnych opublikowany został wpis dotyczący zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Głównym założeniem noweli jest wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) w zakresie opakowań. W tym artykule opisujemy najważniejsze…

 • Aktualizacja BDO – jak wskazać organizację odzysku

  Jeśli prowadzisz firmę, która wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania, posiadasz już najprawdopodobniej swój indywidualny numer BDO. Numer ten, nadawany przez Urząd Marszałkowski, identyfikuje Ciebie jako przedsiębiorcę – wytwarzającego odpady lub wprowadzającego na rynek produkty w opakowaniach lub opakowania. Z tego artykułu dowiesz się jak zaktualizować wpis w…

 • Opłata produktowa za wprowadzone opakowania

  Co to jest opłata produktowa? Przedsiębiorca wprowadzając na rynek krajowy produkty w opakowaniach lub opakowania, zobowiązany jest do zapewnienia ich odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu. W sytuacji, w której wprowadzający nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku, grozi mu kara w postaci opłaty produktowej. Kto i kiedy płaci…

 • Organizacja Odzysku Opakowań – jak wybrać mądrze?

  Będąc zobowiązanym do realizowania ustawowych obowiązków w zakresie opakowań i produktów w opakowaniach, jako przedsiębiorca masz do wyboru dwie opcje: rozliczysz wprowadzone masy opakowań samodzielnie lub skorzystasz z pomocy wyspecjalizowanej firmy. W pierwszym podejściu cała odpowiedzialność spoczywa na Tobie – od wyliczenia mas opakowań, przez obliczenie wysokości opłaty produktowej, aż…

Do góry