1. Start
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego pomoc.tomoo.pl

TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oświadcza, iż funkcjonowanie witryny internetowej pomoc.tomoo.pl odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 1. Dane zbierane przez Serwis Internetowy:
  1. W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobierane są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Cookies, następujące informacje:
   1. adres IP oraz nazwa domeny,
   2. używany typ przeglądarki internetowej,
   3. typ systemu operacyjnego.
  2. Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analiz marketingowych lub statystycznych.
 2. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych Użytkownika przez Serwis Internetowy:
  1. TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest administratorem danych Użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt 1 Polityki Prywatności.
  2. W przypadkach określonych szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.
  3. Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Postanowienia końcowe:
  1. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przetwarzanie danych osobowych klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin (zwaną dalej: Organizacja Odzysku);
 2. Organizacja Odzysku przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Organizację Odzysku ciążących na niej obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych prze Organizację Odzysku (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c oraz lit. f RODO, bez konieczności wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług, a w przypadku jej zawarcia – do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług oferowanych przez Organizację Odzysku. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację powyższych praw można dokonać za pośrednictwem strony internetowej tomoo.pl;
 6. Podanie przez Panią/Pana takich danych osobowych jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, nr PESEL lub NIP, nr REGON, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (w tym: numer telefonu, adres e-mail), imię i nazwisko osoby wskazanej do reprezentacji oraz jej adresy kontaktowe (w tym: numer telefonu, adres e-mail) jest niezbędne do realizacji usług oferowanych przez Organizację Odzysku. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług;
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych przez Organizację Odzysku narusza przepisy RODO;
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pliki cookies

1. Czym są pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz portal). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2. W jakim celu używamy plików Cookies

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych portalu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez naszą stronę www są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów,
zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia,
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
3. Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając naszą stronę internetową możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz serwis www. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.
Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze strony www, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem tej strony internetowej (np. w wypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics, zamieszczeniu wtyczek z portali społecznościowych np. Facebook, Twitter lub Google+, zamieszczeniu elementów z innych stron np Youtube, Vimeo ). Zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.
Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

4. Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.
Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stone internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Brak zmiany tych ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych tu plików Cookies.