Opłata produktowa za wprowadzone opakowania

Co to jest opłata produktowa?

Przedsiębiorca wprowadzając na rynek krajowy produkty w opakowaniach lub opakowania, zobowiązany jest do zapewnienia ich odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu. W sytuacji, w której wprowadzający nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku, grozi mu kara w postaci opłaty produktowej.

Kto i kiedy płaci opłatę produktową?

Opłata produktowa wnoszona jest przez przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach z:

 • z tworzyw sztucznych (np. worki, skrzynie, butelki, folia stretch, styropian)
 • z aluminium (np. puszki, wieczka, nakrętki),
 • ze stali, w tym z blachy stalowej (np. beczki, puszki, nakrętki),
 • z papieru i tektury (np. kartony, etykiety),
 • ze szkła gospodarczego, poza ampułkami (np. butelki, słoiki),
 • z drewna (np. palety, przekładki),
 • pozostałe (np. ceramika, korek, juta, tekstylia)

Przez „wprowadzenie” rozumie się każde działanie, które powoduje pojawienie się w obrocie produktów w opakowaniach oraz opakowań. Precyzując – obowiązek poniesienia opłaty produktowej spoczywa na:

 • sprzedających w Internecie, którzy pakują towar w związku z wysyłką do klienta,
 • importerach, którzy sprowadzają już zapakowane produkty z zagranicy,
 • producentach, którzy wytwarzają pod własną marką i pakują produkty w opakowania,
 • lokalach gastronomicznych, które wydają jedzenie w opakowaniach.

Aby lepiej zrozumieć kto i w jakiej sytuacji ponosi opłatę produktową, posłużymy się przykładami.

Przykład 1

Ania sprzedaje w Internecie – ma własny sklep i konto na platformie aukcyjnej. Produkcję towaru zleca producentowi, który każdy produkt oznacza logotypem Ani. Ania jest wprowadzającym opakowania, ponieważ:

 • zleciła wytworzenie produktu producentowi pod własną marką,
 • produkty zamówione przez klientów Ani są dodatkowo pakowane w karton, owijane folią, oklejane taśmą i zawierają etykietę adresową.


Przykład 2

Tomek importuje produkty z Chin oraz Francji. Przyjeżdżają do niego zapakowane na palecie. Tomek wysyłkę towaru do klientów końcowych wykonuje samodzielnie. Tomek jest wprowadzającym, ponieważ:

 • wprowadza do obrotu produkty pochodzące z importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach,
 • pakuje produkty w dodatkowe opakowania i wysyła je do klientów.


Przykład 3

Adrian prowadzi włoską restaurację. Jedzenie pakuje na wynos w kartonowe pudełka z własnym logotypem, styroboxy i plastikowe opakowania. Adrian jest wprowadzającym, ponieważ:

 • posiłki pakuje w opakowania jednorazowe, które podlegają recyklingowi i odzyskowi.

Ile wynosi opłata produktowa?

Wysokość opłaty produktowej wyliczana jest oddzielnie za każdy rok i uzależniona jest od obowiązujących w danym roku ustawowych poziomów odzysku i recyklingu, wyrażonych w procentach. Do wyliczenia opłaty produktowej potrzebna jest także znajomość mas wszystkich rodzajów opakowań, które firma wprowadziła na rynek.

Opłatę produktową wnosi się bezpośrednio na konto urzędu marszałkowskiego.

Czy można uniknąć opłaty produktowej?

Każdy przedsiębiorca, który podlega pod obowiązek związany z odzyskiem i recyklingiem opakowań może na drodze umowy zlecić jego realizację wyspecjalizowanej firmie tzw. organizacji odzysku opakowań. Organizacja odzysku działając w imieniu przedsiębiorców zapewnia realizację ustawowych poziomów odzysku i recyklingu wprowadzanych przez nich opakowań.

Aby lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy opłatą produktową, a wartością umowy z organizacją odzysku, prezentujemy przykład.

Przedsiębiorca wprowadza do obrotu w roku 2019:

 • 1200 kg opakowań z tektury,
 • 250 kg opakowań z tworzyw sztucznych


Wartość opłaty produktowej na rok 2020 wyniesie: 2444 zł netto. Dla tej samej masy opakowań wartość umowy z organizacją odzysku wyniesie jedynie 499 zł netto!

Współpraca z organizacją odzysku, to także szereg dodatkowych korzyści dla przedsiębiorcy, ponieważ organizacja:

 • realizuje ustawowe obowiązki związane z zapewnieniem minimalnych poziomów odzysku i recyklingu opakowań,
 • w imieniu wprowadzającego generuje sprawozdania przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego,
 • prowadzi działania proekologiczne w ramach tzw. Publicznych Kampanii Edukacyjnych.

Jak zacząć?

Przejdź do naszego kalkulatora, wprowadź masy opakowań i dokończ proces rejestracji. Unikniesz wysokiej opłaty produktowej i zyskasz czas, który możesz przeznaczyć na rozwój swojego biznesu.

Do góry