1. Start
  2. Dla wprowadzającego
  3. Opłata produktowa – czym jest i jak jej uniknąć

Opłata produktowa – czym jest i jak jej uniknąć

Czas czytania: 2 min.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż produktów – hurtową lub detaliczną, sprowadzający towar z zagranicy, prowadzący lokale gastronomiczne oraz producenci, którzy nie zrealizowali obowiązku zapewnienia recyklingu i odzysku opakowań wprowadzonych do obrotu, są zobowiązani do uiszczania opłaty produktowej. Z tego artykułu dowiesz się czym jest opłata produktowa, jak wyliczyć jej wysokość oraz jak jej uniknąć.

Czym jest opłata produktowa

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej nakładanej na przedsiębiorcę, który wprowadza na rynek polski produkty w opakowaniach. Przedsiębiorca, który nie realizuje ustawowego obowiązku zapewnienia recyklingu i odzysku opakowań wprowadzonych do obrotu, musi zapłacić opłatę produktową. Opłata produktowa traktowana jest jako „kara” za niezapewnienie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku dla wprowadzonych do obrotu opakowań i produktów. Bardzo często jest ona wysoka – przykładowo za wprowadzenie do obrotu 500 kg opakowań z tworzyw sztucznych (np. taśma klejąca, folia stretch, folia bąbelkowa) przedsiębiorca zapłaci prawie 2000 zł! Wysokość opłaty produktowej ma zachęcić wprowadzających opakowania i produkty – producentów, importerów, dystrybutorów i sprzedawców, do poszukiwania metod na zmniejszenie ilości opakowań, które za ich pośrednictwem trafiają na rynek. Ma też zapewnić właściwy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi w myśl ustawy o odpadach.

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Wysokość stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań ustala Ministerstwo Klimatu i Środowiska w drodze stosownych rozporządzeń.

Poniższa tabela prezentuje aktualne stawki opłat produktowych. Wprowadzający rozliczający się samodzielnie do wzoru na wyliczenie opłaty produktowej powinni podstawić wartości z tabeli.

Poz.Rodzaje opakowań
(jednostkowych, transportowych, zbiorczych)
Jednostkowa stawka
w zł za 1 kg
1opakowania z tworzyw sztucznych2,70
2opakowania z aluminium1,40
3opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej0,80
4opakowania z papieru i tektury0,70
5opakowania ze szkła0,30
6opakowania z drewna0,30
7opakowania wielomateriałowe1,70
8pozostałe opakowania1,00

Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Do wyliczenia wysokości opłaty produktowej potrzebne są tzw. docelowe poziomy odzysku i recyklingu. Mówią one o tym, jaki procent danego rodzaju opakowania powinien zostać poddany odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi. Te wartości zapisane są w Załączniku nr 1 do Ustawy z 13 czerwca 2013 r.

Jak policzyć opłatę produktową

Przedsiębiorca wprowadzający opakowania i produkty powinien wyliczyć i odprowadzić od Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową, pod warunkiem, że nie osiągnął ustawowych oziomów recyklingu i odzysku. Do wyliczenia opłaty produktowej należy skorzystać wartości podanych w poprzednich punktach oraz gotowych wzorów udostępnionych przez Ministerstwo Środowiska. Licząc opłatę produktową należy pamiętać o zastosowaniu poniższych wzorów.

1. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych z poszczególnych rodzajów materiałów.

Pierwszy wzór, z którego wyliczamy opłatę produktową

2. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wskazanych w pozycji 1, tabeli 2.

Drugi wzór, z którego wyliczamy opłatę produktową

3. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wskazanych w pozycji 1, tabeli 2.

Trzeci wzór, z którego wyliczamy opłatę produktową

Szczegółowe objaśnienie zmiennych znajduje się w załączonym do tego artykułu dokumencie.

Jak uniknąć opłaty produktowej

Rozliczając wprowadzane do obrotu opakowania i produkty masz kilka możliwości uniknięcia ponoszenia opłaty produktowej. Jeśli wprowadzasz niewielkie ilości opakowań, możesz skorzystać ze zwolnienia – tzw. pomocy de minimis. Wiąże się to jednak z koniecznością wypełnienia dość rozbudowanego wniosku oraz spełnieniem dodatkowych wymagań. Więcej o tym rozwiązaniu przeczytasz w artykule Pomoc de minimis – kto i jak może skorzystać.

Jeżeli nie spełniasz kryteriów ubiegania się o pomoc de minimis lub nie chcesz tracić czasu na wypełnianiu skomplikowanego wniosku, przekaż swoje obowiązki związane z opłatą produktową do Organizacji Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA. Zobacz ile zaoszczędzisz nawiązując z nami współpracę. Przejdź do kalkulatora.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 21 kwietnia 2021

Załączniki